The Adaptation of ethnic minority groups: defining the problem (case of Lithuania)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Adaptation of ethnic minority groups: defining the problem (case of Lithuania)
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2004, 2003, p. 8-29
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTEtninių mažumų integracijos ir adaptacijos problema yra susijusi su visuomenės ir pačios etninės grupės organizacine struktūra. Lietuvai yra būdingi trys etninių santykių modeliai: mažumos susidarymą gali lemti tikroji ar menama nelygybė; mažumos grupės gali pačios save priskirti visuomenės diasporai; mažumos dalis, kuri yra pakankamai įsitraukusi į visuomenės gyvenimą, gali būti laikoma pilnai integravusia mažuma. Šiame straipsnyje yra analizuojamos įvairios etninių grupių adaptacijos strategijos Lietuvoje. Naudojantis apklausos duomenimis, nagrinėjami keturi pagrindiniai metodai – asimiliacija, integracija, separacija bei marginalizacija. Šių metodų pasirinkimą nulemia tokie faktoriai kaip statusas, socialiniai santykiai, etninis identitetas. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog nepaisant Lietuvoje įtvirtintos visų Lietuvos piliečių lygybės, įvairios etninės grupės labai skirtingai vertina savo statusą ir jo pokyčius. Labiausiai neigiami vertinimai sutinkami rusų ir totorių etninėse grupėse. Viena iš etninių grupių nepakankamos integracijos priežasčių yra šių grupių narių koncentracija itin homogeniškoje darbo aplinkoje. Didžioji dalis apklaustųjų lenkų ir rusų užsiima darbine veikla siaurame šeimos rate ar jų etninės bendruomenės narių ribose. Galiausiai tyrimas atskleidė, jog specifinių adaptacijos metodų pasirinkimas nėra iš anksto apspręstas ir pasirinktas. Konkretaus metodo pasireiškimą labiausiai įtakoja etninių grupių narių gyvenamoji aplinka.Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Etninės mažumos; Adaptation; Ethnic minorities; Ethnic minority groups; Lithuania.

ENThis paper reviews the adaptation strategies among various ethnic groups in Lithuania. The four variants - assimilation, integration, separation, and marginalisation - are seen as the specific outcome of status, social relationships, and ethnic identity. The context of the four strategies is conceptualised through discussion of the relevant notions of ethnic studies, the importance of status groups, and adaptation challenges. The specific contents of the four are analysed on the basis of survey and interview materials that cover the topics of identification, social distance, closure of social networks, and civic activity. The specific sampling approach was worked out in order to achieve a reliable cross-group comparison of five ethnic samples (Lithuanian, Russian, Polish, Jewish, and Tatar). This study aims to overcome the tendency to see minority integration as an issue that can be fully solved politically, and to reveal the contents of ethnic relations and remaining social challenges through sociological analysis. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35377
Updated:
2016-12-05 21:38:31
Metrics:
Views: 24
Export: