XX a. antrosios pusės lietuvių literatūros raidos modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. antrosios pusės lietuvių literatūros raidos modelis
Alternative Title:
Model of the development of Lithuanian literature of the 2nd half of the twentieth century
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2000, t. 39-42 (1), p. 113-114
Keywords:
LT
Išeivijos literatūra / Exodus literature; Modernizmas / Modernism; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra aptarti konceptualaus XX amžiaus antrosios pusės lietuvių literatūros raidos modelio sudarymo galimybes. „XX amžiaus antrąja puse“ čia vadinamas laikotarpis po 1940 metų – tai, be abejo, yra tam tikras supaprastinimas, – korektiškas šio laikotarpio pavadinimas būtų „XX amžiaus vidurys ir antroji pusė“. Straipsnyje bandoma aprėpti visus XX amžiaus vidurio ir antrosios pusės svarbius mūsų literatūros tekstus, sutelkti visą reikšmingos medžiagos korpusą. XX amžiaus antrosios pusės lietuvių literatūros raidos modelis neįmanomas iš vienos perspektyvos – nei iš politinės, nei iš poetologinės ar kokios kitos. Jis galimas tik paslankiai derinant istorinį-politinį, sociologinį, kultūrologinį, poetologinį rakursus. Visais jais remiantis, išryškėja mūsų literatūros paveldo sritys, gyvybinga tradicijos šerdis, kurią dabar ir reikėtų reflektuoti. Išryškėja prioritetinė modernizmo ir avangardo vieta XX amžiaus antrosios pusės lietuvių literatūros panoramoje. Kitus reiškinius akivaizdžiai galime konstatuoti kaip nykstančius, reliktinius arba moderno transformuojamus. Darosi akivaizdus populiariosios nekanoninės, net paraliteratūros masyvas, kuriam reikia dėmesio, kanoną derinti su šiandien realiai aktualios literatūros arba raštijos repertuaru. Aiškesnė darosi postmodernizmo reiškinių literatūroje zona. Atskira probleminė paveldo zona – klasikinio statuso literatūra, atstovaujanti klasikinei kultūros tradicijai. Savita dabarties problema – perimti šią tradiciją.Reikšminiai žodžiai: Egzistencializmas; Išeivijos literatūra; Klasikinė tradicija; Literatūra; Literatūrinė karta; Literatūros formacija; Literatūros periodizacija; Literatūros raidos modelis; Modeliai; Modernizmas; Raida; Socialistinis realizmas; Tekstų korpusas; 20 amžius; XX a. lietuvių literatūra; Ypatumai; A model of the development of Literature, text corpus; Classical tradition; Evolution; Existentialism; Features; Literary generation; Literature of exile; Lithuanian Literature of XX century; Lithuanian literature; Models; Modernism; Periodisation of literature; Socialist realism; The formation of literature; The second half of the twentieth century.

ENThe article presents five aspects of the development of Lithuanian literature from 1940 to 2000. It covers the political and geographic segmentation of literature, the constituent parts of the text corpus, the issues of social stratification and writer generations, and also the major aesthetic varieties of world outlook. Special emphasis is laid on the issue of the periods of stoppage in the development of Lithuanian literature as influenced by political pressure. In discussing the literary period of 1960 to 1988, the article proposes additional subdivision into the periods of stabilization (1960-1968) and standstill (1968-1988). In addition, seven parts of the literary corpus of the respective period are identified and the possibility of distinguishing the levels of elite, popular and mass literature within the corpus is commented on. Moreover, a distinction is made between neoromantic-classical, modernist, avantgardistic and realistic literary trends as well as a field of postmodernist literary phenomena. The addendum includes four charts and a list of the constituent parts of the corpus. [text from author]

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35353
Updated:
2018-12-17 10:46:04
Metrics:
Views: 236    Downloads: 29
Export: