Žuvies kūnas: akvariumo fenomenologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žuvies kūnas: akvariumo fenomenologija
In the Journal:
Baltos lankos. 2007, Nr. 27, p. 92-136
Keywords:
LT
Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTKas yra akvariumas, ką gi mes ten matome? Žvilgsnis į akvariumą ir žuvies kūną yra nulemtas kultūros, – ji lemia dirbtinio vandens telkinio organizavimo strategiją (augalų ir žuvų parinkimas, akvariumo aplinkos ir dekoro formavimas ir t. t.), taip pat – tų pačių objektų matymo ir suvokimo skirtumus. Taigi ši „iš gamtos iškirpta skiautė“ yra kultūros reiškinys, įdomi ir šiandien sparčiai besiplečianti kultūros sfera. Akvariumo forma jau iš pat pradžių yra vizuali ir leidžiasi lengvai inkorporuojama į įvairias erdves. Tad gamtos kampelio virsmas vaizdu čia ypač ryškus. Kita vertus, žuvies kūno matymas kito per daugiau nei pusantro šimto akvariumininkystės istorijos metų; čia taip pat pastebima suvokimo ir supratimo pokyčių, pradedant nuo akvariumo kaip gamtos iškarpos suvokimo, einant prie akvariumo kaip gryno vaizdo suvokimo. Taigi matymo ir suvokimo pokyčių analizė turi atsižvelgti tiek į bendras žmogaus ir gamtos santykio pokyčių tendencijas, tiek į akvariumo bei žuvies kaip gyvūno suvokimo specifiškumą. Akvariumo redukcija į vizualumą ir simuliakro įsigalėjimas yra visa apimantys epochos pokyčiai, tačiau nereikėtų užimti nihilistinės ar nostalginės nuostatos ir gedėti prarasto ryšio su gamta ir gyvūniškumu. Tai, kad vizualumo ir simuliacijos logika tampa savaime suprantama, dar nereiškia, kad ši logika tampa totalia ir visa apimančia. Šalia redukcijos į vaizdą stebimas vis didesnis žuvies, kaip gyvūno, suvokimas; šalia kilmės nutrynimo ir efektingų žuvų gamybos – autoritetingų akvariuminių organizacijų rūpestis vis geresniu žuvų kaip gamtos būtybių pažinimu.Reikšminiai žodžiai: Akvariumas; Akvariumas:; Fenomenologija; Gamta; Matymas; Medijos; Simuliakrai; Simuliakras; Vaizdas; Vizualumas; Žmogus; Žuvis; Aquarium; Fish; Image; Man; Media, Simulacr; Nature; Phenomenology; Seeing; Simulacra; Visuality.

ENWhat is an aquarium? What do we see there? A sight to aquarium and the fish is determined by the culture. It determines the organisation strategy of an artificial water body (selection of plants and fish, formation of the environment of the aquarium and decoration and etc.) and the differences of view and perception of the same objects. Therefore, this “piece of nature” is a cultural phenomenon which, nowadays, is an interesting and rapidly developing cultural sphere. From the very beginning, the form of the aquarium was visual and easily integrated into different spaces. Therefore, the transformation of this “nature corner” into a prospect is obvious. The perception of the fish was changing during more than a hundred years of the history of aquarium science: starting with the understanding of the aquarium as a piece of nature and moving towards the aquarium as perception of a clear view. Therefore, an analysis of view and perception shall be made with respect to general tendencies of changing relations between the human and nature and the specificity of the perception of the aquarium and the fish as an animal. Aquarium's reduction to the visual and the establishment of simulacrum is the all-embracing change of the epoch, however, there is no reason to respond to nihilistic and nostalgic attitudes and feel sorrow for the loss of the relation with nature and fauna. The fact that the logic of the visual and simulation becomes naturally understandable does not mean that this logic is total and all-embracing. Two phenomena are observed: reduction to the visual and perception of the fish as an animal; and origin elimination and effective production of fish – concern of prestigious organisations of aquarium owners is a better cognition of fish, as the creatures of nature.

ISSN:
1392-0189
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35350
Updated:
2013-04-28 23:22:01
Metrics:
Views: 38
Export: