Mokestinis ombudsmenas: samprata ir funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokestinis ombudsmenas: samprata ir funkcijos
Alternative Title:
Tax ombudsmen. Its essence and functions in the taxation system
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 34 (26), p. 73-78
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mokestinis ombudsmenas – nauja mokesčių administravimo institucija, kurios koncepciją ir įstatymo projektą parengė Lietuvos teisės universiteto Finansų teisės katedra. Mokestinio ombudsmeno būtinumas kyla iš mokestinių santykių teisinio reguliavimo specifikos. Tai prieštaravimas tarp, viena vertus, šių santykių didelės įvairovės ir dinamikos, kita vertus, tarp būtino mokestinio įstatymo pastovumo, tikslumo, išsamumo, maksimalaus apibrėžtumo. Dabartinėmis sudėtingomis ir greitai kintančiomis ūkininkavimo sąlygomis tas prieštaravimas dėsningai sukuria ypatingas mokestinio įstatymo taikymo situacijas, kai šio taikymo padariniai prieštarauja mokestinio įstatymo leidėjo fiskaliniams, ūkinės plėtros skatinimo, doroviniams ir kitiems tikslams. Mokestinis ombudsmenas yra įstatymo leidėjui atstovaujanti institucija, kuri daugiausia dėmesio skiria mokestiniams ginčams ir skundams, kai ūkio subjektas gali pateikti svarių įrodymų, kad jo atveju mokestinio įstatymo nuoseklaus taikymo rezultatai prieštarauja įstatymo leidėjo tikslams, kad įstatymo arba jo įprastos taikymo praktikos keitimas šią atitiktį gali atkurti. Mokestinis ombudsmenas turi įstatymo leidybos mokestinių santykių srityje teisę, gali trumpam sustabdyti mokesčio administratoriaus sprendimą bei teikti rekomendacijas, kaip spręsti nagrinėjamus ginčus. [Iš leidinio]

ENThe article presents a new tax administration institution – Tax ombudsmen. The project of this institution and related law has been developed by the faculty of the Tax Law Department at the Law university of Lithuania. A necessity to develop this institution arose from the special situation in the legal regulation of the taxation in a modern society. The basis of this situation is the contradiction between, on the first hand, diversity, complicity and dynamism of tax relations in a present - day society and, on the other hand, necessary stability, preciseness of the tax regulation. This contradiction causes situations, in which a sharp disintegration between intentions of the lawmaker and destructive consequences of its implication in some special situations arises. The tax ombudsman is an institution destined to focus on complains and disputes which has been arisen on this basis and able to take urgent measure improving a related law and its application. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35337
Updated:
2018-12-17 11:04:13
Metrics:
Views: 4
Export: