Kai kurių asmenybių indėlio į Lietuvos kūno kultūrą ir sportą ypatumai 1920–1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurių asmenybių indėlio į Lietuvos kūno kultūrą ir sportą ypatumai 1920–1940 metais
Alternative Title:
Contribution of distinguished personalities into Lithuanian physical education and sport in the period of 1920-1940
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 2 (52), p. 28-33
Keywords:
LT
20 amžius; Antanas Jurgelionis; Stasys Šačkus; Vincas Petronis; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Marijampolė; Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTKūno kultūros ir sporto istorija siejama su asmenybėmis, jų praktine, teorine veikla, sugebėjimu sąveikauti socialiniame gyvenime bet kokiomis visuomeninėmis istorinėmis sąlygomis. 1920–1940 m. Nepriklausomos Lietuvos kūno kultūros ir sporto sistemos kūrimas – tai sporto entuziastų sugebėjimas, išradingumas ir iniciatyva priimti savarankiškus sprendimus, juos įgyvendinti. [...]. Aptarimui pasirinkti asmenys, dirbę įvairiose kūno kultūros ir sporto veiklos baruose, bet siekę tų pačių rezultatų, vienaip ar kitaip darę aktyvią įtaką vyksmui, – A. Jurgelionis, S. Šačkus, V. Petronis. A. Jurgelionis – mokslininkas, praktikas, gydytojas, kūno kultūros ir sporto organizacijų vadovas – kompetentingas vykstančių procesų valdymo, naujovių įdiegimo dalyvis. [...] S. Šačkus, pradėjęs sportuoti Marijampolėje, vėliau sportavo studijuodamas Kaune, kultivavo lengvąją atletiką, žaidimus, o baigęs mokslus užsienyje skelbė darbus Lietuvos spaudoje, teisėjavo lengvosios atletikos varžybose, dirbo Kūno kultūros rūmų (KKR) komitetuose. V. Petronio veikla kūno kultūros ir sporto srityje siejama su atkūrusios Nepriklausomybę Lietuvos moksleivija – konkretus darbas mokyklose, darbas kūno kultūros mokytojų stovyklose, metodinė literatūra ir t.t. [...] Šių asmenybių pažinimas leidžia bent iš dalies užpildyti trūkumą literatūros apie aktyvius 1920–1940 m. Lietuvos kūno kultūros ir sporto veikėjus, suvokusius gyvenimo prasmę, gebėjusius suderinti savo ir visuomenės poreikius, jų išraiškos formas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Fiziškas auklėjimas"; Antanas Jurgelionis; Asmenybė; Indėlis; Kūno kultūros rūmai; Lietuvos sporto lyga; Nepriklausomos Lietuvos sportas; Pirmoji Lietuvos Respublika; Sportas; Stasys Šačkus; Vincas Petronis; (Physical Education); Antanas Jurgelionis; Contribution; Lithuania; Lithuanian Sports League; Personality; Physical Education Palace; Publication "Fiziškas auklėjimas"; Sport; Sport in Independent Lithuania; Sports; Stasys Šačkus; The First Republic of Lithuania; Vincas Petronis.

ENWe often look back to the past and analyse where and under what circumstances certain events happened in order to comprehend current changes in the society. The same reflective model can be applied to the contemporary development of Lithuanian physical education and sport. The history of physical education and sport in the period of Lithuania's independence (years 1920 to 1940) is associated with the personalities, their practical and theoretical works, their ability to interact with social groups in dealing with different issues arising in the newly-reborn state. A common practice of this period is the examination of good practice of the neighbouring states in the different areas of physical education and sports and exploration for its possible interpretations in the context of Lithuania, i.e. setting up and modelling sport organisations, teaching physical education in different types of educational institutions, organisation of competitions and participation in them, presenting accumulated experience in press, etc. In the discussed period, an active role in these activities is taken by such personalities as A. Jurgelionis, S. Šačkus and A. Petronis. The results of their activity make a significant contribution to the development of Lithuanian physical education and sport system based on the European model.This study is the first attempt to analyse the relation of this period with the development of physical education and sport and to expand the research areas in the history of physical education and sport. Knowledge about these personalities will help to partially cover the gap in the literature about Lithuanian public figures who took an active part in physical education and sport in the period of years 1920-1940 and were able to harmonise their personal needs with societal needs and their lifestyle with physical education and sport. Experience and results achieved through the activity of these personalities are the national heritage still having influence on the current national physical education and sport system and its relations with international physical education and sport organisations. The activity of the personalities discussed in this study made a significant contribution to the formation of guidelines for physical education and sport development in Lithuania taking into account the national context. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Antano Jurgelionio indėlis į Lietuvos mokslą / Arvydas Jakštas. Lietuvos sporto paveldo problemos : mokslo konferencijos medžiaga, Kaunas, 2005 m. spalio 28 d. / parengė Steponas Gečas, Petras Statuta. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 30-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35328
Updated:
2022-11-07 15:43:59
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: