Užsienio įmonių nuolatinių buveinių apmokestinimo metodų pasirinkimo dilema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio įmonių nuolatinių buveinių apmokestinimo metodų pasirinkimo dilema
Alternative Title:
Dilemma of choice between methods of taxation of permanent establishments
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 34 (26), p. 21-30
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija lemia tai, kad įmonių veikla neapsiriboja vienos valstybės teritorija. Dėl to įmonių gautos verslo pajamos gali būti apmokestinamos pagal bent kelių valstybių jurisdikciją. Atskiroms valstybėms taikant skirtingas apmokestinimo taisykles, gal susidaryti situacijos, kai tos pačios pajamos apmokestinamos kelis kartus arba, priešingai, visiškai neapmokestinamos. Siekdamos išvengti šių neigiamų padarinių, valstybės turi siekti kiek įmanoma geriau derinti vidaus mokesčių įstatymus. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija [OECD] ėmėsi kontroliuoti šias pastangas, pateikdama darbinę hipotezę dėl „funkcionaliai atskiro subjekto“ metodo taikymo apmokestinant užsienio įmonių nuolatines buveines. Lietuvai tampant integruota pasaulinės ekonomikos dalimi, itin aktualūs tarptautinio apmokestinimo klausimai, įskaitant užsienio įmonių nuolatinių buveinių apmokestinimą. Kuriant Lietuvos mokesčių įstatymus, susiduriama su tam tikra dilema: kuriuo iš tarptautinėje praktikoje egzistuojančių nuolatinių buveinių apmokestinimo metodų turėtų būti grindžiamas Lietuvos apmokestinimo modelis. Šiame straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai užsienio įmonių nuolatinių buveinių apmokestinimo metodai, OECD naujai suformuluoto „funkcionaliai atskiro subjekto“ metodo pranašumai ir trūkumai, taip pat atskirų metodų taikymo galimybės Lietuvos praktikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apmokestinimo metodai; Apmokestinimo metodas; Dvigubas apmokestinimas; Mokestiniai įstatymai; Mokesčių teisė; Nuolatinė buveinė; Užsienio įmonių nuolatinė buveinė; Double taxation; Method of taxation; Methods of taxation; Permanent Establishment; Permanent establishment of foreign enterprises; Tax law; Tax legislation.

ENIn the global economy activities of enterprises extend to the territory of more than one country. It means that business profits of enterprises may become subject to tax in several jurisdictions. When countries apply different taxation rules, situations of double taxation or less than single taxation are likely to occur. In order to avoid these negative consequences, countries have to approximate, to the extent possible, their domestic tax laws. The Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] undertook the initiative for co-ordination of such efforts, presenting the working hypothesis on uniform application of a „functionally separate entity“ method for taxation of permanent establishments of foreign enterprises. Lithuania, developing its own taxation model of permament establishments, is facing the dilemma of choice between the taxation methods existing in the international practice. This article discusses the existing methods of taxation of permanent establishments as well as strengths and weaknesses of the „functionally separate entity“ method as proposed by OECD. The article also elaborates on possibilities of application of these methods in the Lithuanian practice. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Besikeičianti nuolatinės buveinės samprata mokesčių teisėje / Robertas Degesys. Jurisprudencija. 2003, Nr. 46 (38), p. 116-128.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35323
Updated:
2018-12-17 11:04:12
Metrics:
Views: 11
Export: