Pasitikėjimas galios diskursuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimas galios diskursuose
In the Journal:
Baltos lankos. 2000, Nr. 12, p. 47-75
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTViena kertinių socialinių santykių kategorijų – pasitikėjimas. Kodėl šiandien reikia svarstyti pasitikėjimo reikalingumą ir kokiose srityse socialiniu požiūriu jis ypač svarbus? Pasitikėjimas – tai subjekto prielaida, kad kitas subjektas savo sprendimus ir poelgius grindžia tuo pačiu kaip ir jis vertybiniu kontekstu, t. y. jo ir kito žmogaus ar žmonių vertybių skalės daugiau ar mažiau sutampa. Pasitikėjimas kitu žmogumi ar kolektyviniu subjektu yra kartu ir individo identifikavimosi priemonė, nes įsitraukdamas į pasitikėjimo santykius subjektas savotiškai apsibrėžia savo veiklos pobūdį: jis stengiasi įpareigoti partnerį ir pats įsipareigoja tam tikrai veiklai. Šiame straipsnyje analizuojama pasitikėjimo fenomeno prigimtis galios diskursuose. Nagrinėjamos kelios svarbiausios su pasitikėjimo sąvoka glaudžiai susijusios kategorijos. Straipsnį sudaro šešios dalys. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamas tikėjimo ir pasitikėjimo santykis, antroje gilinamasi į privertimo, pataikavimo ir susitarimo kategorijų tarpusavio ryšį. Trečia dalis skirta aptarti pagrindines Lietuvos piliečių (ne)pasitikėjimo dimensijas, su tuo susijusias visuomenės problemas bei jų kilmę. Ketvirtoje dalyje pasitelkus empirinį „Lietuvos telekomo“ privatizacijos atvejį analizuojamos manipuliacijos technologijos ir šiuo atveju pamatinė iššūkio sąvoka; penkta dalis skirta dar vienam manipuliacijos instrumentui, vadinamam „politiniu sprendimu“. Paskutinėje straipsnio dalyje apibendrinama, kodėl Lietuvai stinga optimizmo ir kaip rasti išeitį iš susidariusios situacijos.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Galia; Pasitikėjimas; Piliečiai; Tikėjimas; Valdžia; Belief; Citizens; Citizens, government, confidence; Democracy; Lithuania; Power; Trust.

ENTrust is one of the key categories of social relations. Why must the need of trust be considered today and in what areas is it particularly important from the social perspective? Trust is the subject’s assumption that the other subject bases his decisions and acts on the same value context, i.e. his and another individual’s or people’s value scales more or less coincide. Trust in another individual or a collective subject is also the means for individual’s identification, because by getting involved in a trust relationship the subject as if defines the nature of his activities: he tries to commit the partner and commits himself to a certain activity. The paper analyses the nature of the trust phenomenon in power discourses. Several most important categories, which are closely related to the concept of trust, are examined. The paper consists of six parts. The first part analyses the relationship between belief and trust; the second part get deeper into the interrelation of the categories of coercion, connivance and agreement. The third part is aimed at discussing the key dimensions of (dis)trust by Lithuanian citizens, the related social problems and their origins. The fourth part refers to the empirical case study of the privatisation of “Lietuvos telekomas” to analyse manipulation technologies and the underlying concept of a challenge; the fifth part focuses on another manipulation instrument that is called a “political decision”. The last part of the paper generalises why Lithuania lacks optimism and attempts to find a way out of the situation.

ISSN:
1392-0189
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35321
Updated:
2013-04-28 23:21:46
Metrics:
Views: 10
Export: