Tramvajus ir (arba) metropolitenas Vilniaus urbanistinėje struktūroje. Pasiūlymai ir argumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tramvajus ir (arba) metropolitenas Vilniaus urbanistinėje struktūroje. Pasiūlymai ir argumentai
Alternative Title:
Tram/metro in urban structure of Vilnius. Proposals and arguments
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 3, p. 183-192
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Metropolitenas; Miesto susisekimo sistema; Miesto susisiekimo sistema; Mobilumas; Tramvajus; Urbanistinė struktūra; Metro; Mobility; Tram; Urban communication system; Urban structure.
Keywords:
LT
Metropolitenas; Mobilumas; Tramvajus; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
EN
Metro; Mobility; Tram; Urban communication system; Urban structure.
Summary / Abstract:

LTVilniaus susisiekimo problemas sukūrė ir toliau kurs gyventojų mobilumas ir pasirenkamos susisiekimo priemonės, taip pat ir gyvenimo būdas urbanistinės struktūros, gatvių tinklo ir kitokio tipo aplinkoje. Tokios visumos reguliavimas (valdymas) ir yra problemų sprendimo raktas. Dabartinėse diskusijose apie tokią visumą arba apie tramvajaus, metropoliteno funkcionavimo aplinką neužsimenama. Problemos sprendimui priskirtinos pastangos rasti tinkamas viešojo ir asmeninio susisiekimo sistemų išvystymo proporcijas. Straipsnyje nagrinėjama socialinė ir politinė susisiekimo sistemos aplinka, susisiekimo kokybė, faktinis transporto priemonių srautas ir vežimų galia, mobilumo valdymas, urbanistinės struktūros svarba apskritai ir konkrečiai Vilniaus atveju. Pateikiami pasiūlymai ir argumentai tramvajaus diegimo klausimu. [Iš leidinio]

ENUntil now and continuously in future communication problems in Vilnius will be caused by residents' mobility and chosen communication means as well as the way of living in urban structure, street network and other type of environment. Regula­tion (management) of such an entirety would be a clue for solving the problems. In nowadays discussions there are no mentions about such an entirety or tram/metro functional environment. Efforts to find proper development proportions of public and personal transportation systems are one of measures for real problem solution. With this purpose social and political communication system environment, flow de facto and transportation potency, mobility management and importance of urban structure were approached in this work in general and specifically for Vilnius case. Suggestions and arguments for tram system implementation are given in the paper. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35312
Updated:
2021-03-04 09:25:57
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: