Naujojo Lietuvos baudžiamojo kodekso kalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujojo Lietuvos baudžiamojo kodekso kalba
Alternative Title:
Language of the new Criminal Code of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 121-130
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Morfologija / Morphology; Skoliniai / Loan words; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės mokslas / Legal science; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso kalbos taisyklingumas ir stilius. Analizuojant dokumento leksiką siūloma atsisakyti retesnių arba nebūtinų tarptautinių žodžių, tiksliau apibrėžti jų reikšmes, neatmesti tinkamų lietuviškų posakių, paieškoti tikslesnių netaisyklingai padarytų sąvokų pakaitalų. Toliau aptariamos žodžių darybos, morfologijos ir sintaksės klaidos, atkreipiamas dėmesys į netaisyklingai vartojamų formų ir linksnių įtaką teksto aiškumui. Darbe plačiai kalbama apie kai kurias stiliaus ir formos negeroves, pavyzdžiui, apie vis stiprėjantį polinkį vartoti veiksmažodinius abstraktus, gausias nusakomųjų kilmininkų virtines, nereikalingą kartojimąsi, labai dideles pastraipas, sudarytas iš vieno sakinio, ir kt. Pabaigoje apibendrinama, kaip pagerinti Baudžiamojo kodekso kalbą, pabrėžiama būtinybė kuo greičiau rengti aiškinamąjį teisės terminų žodyną, siūloma suburti atitinkamų sričių specialistus svarbiems ir ilgalaikiams valstybės dokumentams rengti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamojo kodekso kalba; Dalykinė kalba; Kalbos kultūra; Kalbos norminimas; Kalbos normos; Kalbos taisyklingumas; Leksika; Morfologija; Sintaksė; Skoliniai; Stilius; Teisės kalba; Teisės leksika; Žodžių daryba; Language correctness; Language culture; Language norms; Language of criminal code; Language standardization; Legal language; Lexicon of law; Lexis; Lithuanian; Loan words; Morphology; Professional lexis; Style; Word formation.

ENThe article examines the correctness and style of the language of the new Criminal Code of the Republic of Lithuania. In the light of the analysis of the lexis of the document, the paper proposes to take out uncommon or unnecessary international words and to define their meanings more precisely, to consider using suitable Lithuanian expressions, and to look for more accurate substitutes for the incorrectly coined concepts. Furthermore, the article discusses the mistakes of word formation, morphology and syntax, and highlights the impact of the incorrectly used forms and cases on the clarity of the text. The paper also elaborates on some flaws of the style and form; e. g., the growing tendency to use verb abstracts, lengthy sequences of genitives, unnecessary repetition, enormously bulky paragraphs consisting of one sentence etc. Finally, the concluding part of the article suggests the ways of improving the language of the Criminal Code, emphasises the urgent need to compile an explanatory dictionary of legal terms, and proposes mobilisation of the relevant specialists for preparation of important and long-lasting documents of the state. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos žodynas (t. I-XX, 1941-2002): elektroninis variantas / Lietuvių kalbos institutas ; redaktorių kolegija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2018). 1 elektroninis išteklius (online).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35292
Updated:
2023-03-23 10:37:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8
Export: