Europos bendrijos prekių ženklo savininko teisės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos bendrijos prekių ženklo savininko teisės
Alternative Title:
Rights conferred by European Community Trade Mark
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 95-109
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Europos Sąjungos teisė / European Union law; Nuosavybė / Ownership; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama G. Milerytės monografija „Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai 1944–1959“ (Vilnius, 2009). Išanalizuoti pagrindiniai aptariamos monografijos bruožai ne tik temiškai, struktūriškai, bet ir problemiškai; nurodomos smulkios klaidos, pasvarstoma apie metodologinį ir sąvokų tinkamumą (ypač svarbu - lietuviškumo, vokietinimo, regioninio tapatumo klausimams aptarti). Apibendrindamas recenzentas konstatuoja, kad Giedrės Milerytės veikalas yra pavykęs bandymas perteikti mažlietuvių egzilio istoriją ir atskleisti jos savitumą sąlygojančias kontroversijas. Savo monografijos apimtimi ir turiniu (ypač svarbu paminėti knygoje skelbiamą G. Milerytės kruopščiai surinktų mažlietuvių egzilio organizacijų ir veikėjų dokumentų rinkinį (p. 125–255), kuris neabejotinai bus naudingas kitiems tyrinėtojams) autorė gana aukštai iškėlė kartelę būsimiems istoriniams Mažosios Lietuvos lietuvių išeivijos tyrimams.Reikšminiai žodžiai: Europos bendrijos prekių ženklas; Europos prekės ženklas; Nuosavybės objektas; Prekės ženklas; Prekės ženklas kaip nuosavybės teisės objektas; Savininko teisės; Teisės aktų harmonizavimas; Teisėtas nuosavybės teisių savininkas; European Community Trade Mark; European Community Trade Mark, legal holder of property rights; European trade mark; Harmonization of legal frameworks; Object of property; Rights of a holder; Trade mark; Trade mark as an object of property.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35287
Updated:
2018-12-17 11:04:10
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: