Laivo vėliavos kolizinio principo taikymas krovinio vežimo jūra sutartinėms prievolėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laivo vėliavos kolizinio principo taikymas krovinio vežimo jūra sutartinėms prievolėms
Alternative Title:
Law of the ship’s flag in legal relations of carriage of goods by sea
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 59-73
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTLaivo vėliavos principas (lex flagi) yra vienas žinomesnių kolizinių principų. Dėl specifinės sąsajos formulės jis gali būti taikomas tik prekybinės laivybos santykiams, t. y. santykiams, kurių elementas yra laivas. Principas įkūnija griežtą sąsajos formulę, nurodančią taikyti teisę valstybės, su kurios vėliava laivas plaukia. Teisinę laivo vėliavos kategoriją atskleidžia tarptautinė viešoji teisė. Šios kategorijos naudingumas ir pritaikomumas tarptautinėje privatinėje teisėje vertinamas iš pastarosios pozicijų. Straipsnyje aptariamos šio principo įgyvendinimo problemos, pavyzdžiui, „patogių“ vėliavų bei „dvigubų“ vėliavų praktika. Išsamiai analizuojama šio principo atliekama santykio ir valstybės susiejimo funkcija taikytinos teisės nustatymo tikslais. Atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad laivo vėliavos principas iš dalies sutampa su kita galima kolizine sąsaja, darančia nuorodą į laivo savininko ar valdytojo nacionalinę priklausomybę. Galimybė pakeisti lex flagi grindžiama būtent tokia kolizine nuoroda. Autorius sprendžia nagrinėjamo principo aktualumą krovinių vežimo jūra sutartiniams santykiams. Jo reikšmė vertinama atskirai vežimo sutarčiai konosamento pagrindu ir reisinio čarterio sutarčiai. Daromos išvados atspindi tendenciją įvairiose valstybėse atsisakyti šio principo įtvirtinimo teisės normose, reguliuojančiose krovinio vežimo jūra sutartinius santykius. Tačiau laivo vėliavos kolizinis principas nėra bereikšmis. Jis gali būti vienas iš valstybės ir teisinio santykio glaudumo rodiklių, imtinų domėn įgyvendinant kitą, lankstų kolizinį principą – glaudžiausią ryšį turinčios valstybės teisės taikymo principą. Straipsnyje pateikta analizė leidžia geriau suvokti lex flagi principo prigimtį ir veikimo mechanizmą. Tai suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti šį principą nepažeidžiant lanksčios kolizinės normos.Reikšminiai žodžiai: Kolizinė norma; Krovinių vežimas jūra; Laivas; Laivo vėliavos principas, krovinio vežimas jūra; Lex flagi; Carriage of goods by sea; Conflict rule; Lex flagi; Ship; The law of the ship's flag, carriage of goods by sea.

ENThe law of the ship's flag (lex flagi) is one of the well-known conflict rules. This specific conflict principle is applicable only to maritime legal relations, i.e. relations the element of which is a ship. The principle contains a rigid connecting factor, which imposes the obligation to apply the law of the state with whose flag the ship flies. International public law reveals the legal concept of the law of the flag. The benefits and applicability of the concept are assessed from the point of view of the private international law. Article deals with such lex flagi realization problems as flags of convenience, two flags on board etc. The author closely analyses the function of connecting legal relation and state performed under the conflict principle in order to identify applicable law. The accomplished analysis leads to a conclusion that the law of the flag coincides to a certain degree with another conflict rule, which connecting factor refers to the nationality of the ship's owner or manager. Therefore the article discusses a possibility to substitute lex flagi by this particular conflict rule.The discourse is continued on the importance of the principle in question for contractual relations of carriage of goods by sea. Separate evaluations are made with regard to contracts of carriage of goods by sea and to voyage charter-party contracts. The conclusions refer to a trend of various countries to refuse to provide the principle as rigid conflict rule for carriage of goods by sea contracts. Nonetheless, the law of the flag is not completely inappropriate. It may be considered to be one of indicators of a close connection between the contract and the state when realizing another flexible conflict rule - the law of the closest connection. The analysis presented in the article facilitates a better understanding of the nature of the lex flagi principle and its function, which enables an appropriate application of the principle within the flexible context of conflict rules. [text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35284
Updated:
2020-04-11 13:44:55
Metrics:
Views: 12
Export: