Nacionalinio ir europinio identiteto santykis Europos integracijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinio ir europinio identiteto santykis Europos integracijoje
Alternative Title:
Relation between national and European identity into European integration
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 53-58
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Integracija / Integration; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Politika / Politics; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTEuropoje egzistuoja keli identiteto sluoksniai: europinis, Rytų ar Vakarų Europos, Europos Sąjungos (toliau - ES), regioninis, nacionalinis. Stiprėjant integracijos tendencijoms postmodernioje Europoje, kyla naujo kolektyvinio, europinio identiteto klausimas. Kartu didėja sąvokų europietis ir Europos nacionalinės valstybės pilietis sampratos skirtumai, kinta tapatumas su savo šalimi. Europos Sąjungos raidoje reikšmingas yra dviejų lygių identitetas, sudarytas iš pirminio, t. y. tapatumo su savo nacionaline valstybe, ir antrinio, t. y. tapatumo su Europos Sąjunga, kaip platesne nei nacionalinė valstybė, esybe. Europietiškų ir nacionalinių interesų konfliktas gali sukurti vadinamąjį „pasidalinto lojalumo“ psichologinį reiškinį. Stiprėjant integracijos procesams postmodernioje Europoje, nacionalinis veiksnys išsilaisvina iš politikos ir besivienijančioje Europoje transformuojasi į multikultūralizmą. Nacionalinių kultūrų įvairovė bei joje pasireiškianti kultūrų vienybė yra Europos turtas bei jos tolesnio klestėjimo pagrindas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europa; Globalizacija; Identitetas; Integracija; Multikultūrizmas; Nacionalinis identitetas; Nacionalinė valstybė; Politinis elitas; Europe; Globalization; Identity; Integration; Lithuania; Multiculturism; Nation-state , European Union; National identyty; Political elite; Europos Sąjunga (European Union).

ENProcesses of increasing integration and globalization and their influence on nation-state sovereignty, political subjectivity and citizenship are analyzed in the article. The formation of common European identity is discussed. It emphasizes the loosing role of national factor and its transformation into multiculturalism. The concept of allegiance is particularly useful for understanding the complex and problematic relation between a national citizenship, a nation state, and a transnational or supranational policy. The general hypothesis is that European allegiance does not depend on how people look at European integration. How a public understands the European Community or Union (EC, EU) in a general way is most likely largely inconsequential. The extend to which people are attached to locality, region or country is arguably not directly related to their "European" attachment. Instead, European allegiance must be viewed as originating in national allegiance. National allegiance, in turn, is contingent on national social and economic performance. European integration, therefore, depends on a double allegiance, consisting of a primary allegiance to the nation-state and its political elite and secondary allegiance to the EC or EU. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35282
Updated:
2018-12-17 11:04:09
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: