Jadvyga Damušienė: atsakomybės už šeimą ir tautą liudytoja

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jadvyga Damušienė: atsakomybės už šeimą ir tautą liudytoja
Alternative Title:
Jadvyga Damušienė: being responsible for family and nation
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 10, p. 63-80
Keywords:
LT
20 amžius; Jadvyga Damušienė; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Migracija / Migration; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – remiantis publikuotais ir nepublikuotais šaltiniais rekonstruoti Jadvygos Damušienės (1915-2010) gyvenimą ir visuomeninę veiklą. Jadvyga Damušienė – gerai žinoma Amerikos lietuvių veikėja, ilgametė ateitininkų jaunimo globėja, mokytoja ir Romos katalikų federacijos „Dainavos“ stovyklos administratorė. Straipsnyje cituojami interviu, duoti paskutiniaisiais J. Damušienės gyvenimo metais, rodo, kad pagrindinės jos gyvenimo vertybės susiformavo jau ankstyvoje jaunystėje. J. Damušienės pasakojimuose randama įdomių prieškarinio Kauno gyvenimo detalių ir žmonių bendravimo būdų tuo metu. Jos gyvenimo kelyje buvo daug įvykių: santuoka, artimųjų praradimas, pirmoji sovietų ir nacių okupacijos, vyro pogrindinė veikla, dramatiškas skrydis iš Lietuvos 1944 m., įkalinto Adolfo Damušio paieška, persikėlimas į JAV 1947 m., aktyvus visuomeninis gyvenimas ir jo tąsa grįžus į Lietuvą 1997 m. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija; Emigracija; Išeivija; JAV; Jadvyga Damušienė; Lietuvių bendruomenė; Pogrindinė veikla; Sovietų okupacija; Tauta; Šeima; Emigration; Exile; Family; Jadvyga Damušienė; Lithuanian Community; Nation; Roman Catholic federation of Lithuanian-Americans; Soviet Occupation; USA; Underground Acivity.

ENThe purpose of this article, based on published and unpublished sources, is to reconstruct the life and civic contributions of Jadvyga Damušienė (1915-2010), well-known among Lithuanian-Americans as a community activist, long-time leader and counsellor of the young Ateitininkai, teacher, and administrator of the Roman Catholic federation Dainava youth camp. Interviews done during the last years of Damušienė's life and cited in this article show that many of the values she espoused emerged already in her early youth. Damušienė's narratives contain interesting details of life in interwar Kaunas and the way people interacted then. Her life's journey is marked by various changes: marriage; loss of loved ones; the first Soviet and the Nazi occupation; her husband's underground activities; the dramatic flight from Lithuania in 1944; the search for the imprisoned Adolfas Damušis; the move to the U.S. in 1947; and an active community life that continued even after the 1997 return to Lithuania. [text from author]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35270
Updated:
2018-12-17 12:55:59
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: