JAV LB paramos Lietuvai epizodai 1990 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
JAV LB paramos Lietuvai epizodai 1990 m
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 10, p. 115-132
Keywords:
LT
20 amžius; Antanas Razma; Asta Banionytė; Tomas Remeikis; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPer visą lietuvių diasporos istoriją lietuviai išeiviai teikė įvairiapusę paramą besikuriančiai ar susikūrusiai moderniai Lietuvos valstybei. Nelygu politinė ir ekonominė padėtis, skyrėsi pagalbos Lietuvai mastai ir pobūdis. Paramos apimtys atskirose pasaulio lietuvių bendruomenėse skyrėsi priklausomai nuo bendruomenės narių skaičiaus, saviorganizacijos lygio ir gyvenamos šalies ūkinės padėties. Išskirtinis vaidmuo teko gausiai JAV lietuvių bendruomenei. Augant pasaulinei politinei JAV reikšmei, didėjo lobistinės šios šalies lietuvių veiklos svarba. Išeivijos lietuvių pagalba pasireiškė daugeliu aspektų: kai kas tiesiogiai prisidėjo prie valstybės kūrimo dirbdami Aukščiausiojoje Taryboje ar rengdami įvairius valstybės gyvenimo srities projektus. Užsienyje įsikūrusios lietuvių organizacijos rengė paramos Lietuvai akcijas, kurios apėmė materialinės paramos ir kultūrinio gyvenimo sritis. Labai svarbi buvo išeivių parama „liaudies diplomatijoje“, kai užsienio šalių lietuviai kėlė Lietuvos okupacijos nepripažinimo klausimą, o vėliau spaudė savo šalies politikus paremti nepriklausomybę paskelbusią Lietuvą. Kaip tik šiam išeivijos istorijos tarpsniui priklauso skelbiami dokumentai, kurie iliustruoja JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos ir Visuomeninių reikalų tarybos veiklą siekiant pagalbos Lietuvai 1990 metais. Skelbiami šaltiniai paimti iš dokumentų rinkinio, kurį sudarė JAV lietuvis, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, politologas dr. Tomas Remeikis. Nei ši dokumentų publikacija, nei minėtas rinkinys nėra pajėgus atskleisti visų JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos ir Visuomeninių reikalų tarybos darbų. Dokumentus 2010 metų pavasarį T. Remeikis perdavė tyrinėti ir saugoti VšĮ Išeivijos institutui, ten jie dabar ir yra.Reikšminiai žodžiai: Antanas Razma; Antroji Lietuvos Respublika; Asta Banionytė; Ekonominė blokada; JAV; JAV Lietuvių Bendruomenė; Lietuvių bendruomenė; Politiniai ryšiai; Politinė istorija; Tomas Remeikis; Antanas Razma; Asta Banionytė; Economic blockade; Lithuania; Lithuanian American Community; Lithuanian comunity; Lithuanian-American community; Political Connection; Political History; Second Republic of Lithuania; Tomas Remeikis; USA.

ENThroughout the history of Lithuanian diaspora Lithuanian emigrants provided diverse support for the forming and formed modern State of Lithuania. The scope of support differed in individual world Lithuanian communities depending on the number of community members, self-organisation level and the economic situation of the country they lived in. A numerous US Lithuanian community played a special role. With the global political significance of the USA increasing, the importance of the lobby activities of US Lithuanians grew. Assistance manifested in many aspects: some directly contributed to the formation of the state working in the Supreme Council or organising various state life related projects. Lithuanian organisations abroad organised campaigns covering financial support and cultural life areas. Diaspora’s support in was very relevant, as Lithuanians living abroad raised the issue of non-recognition of Lithuania’s occupation, and subsequently pressed their country’s politicians to support Lithuania that declared independence. Namely this period presents documents that illustrate the activities of the Regional Board and the Council of Public Affairs of the US Lithuanian Community while seeking support for Lithuania in 1990. Published sources have been taken from the collection of documents compiled by political scientist Dr. Tomas Remeikis, a US Lithuanian, Chairman of the Council of Public Affairs of the US Lithuanian Community. Neither this document publication nor the mentioned collection is able to reveal all works done by the Regional Board and the Council of Public Affairs of the US Lithuanian Community. Remeikis gave the documents to the public institution Emigration Institute for research and storage in the spring of 2010; they are kept there to date.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35264
Updated:
2018-12-17 12:55:58
Metrics:
Views: 39    Downloads: 15
Export: