Geriausių Lietuvos (LKL) ir Europos krepšininkų pagrindinių žaidimo rodiklių lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geriausių Lietuvos (LKL) ir Europos krepšininkų pagrindinių žaidimo rodiklių lyginamoji analizė
Alternative Title:
Comparative analysis of the main game indices of the best basketball players of Lithuania (LKL – Lithuanian Basketball League ) and Europe
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 1 (51), p. 35-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Individuali varžybinė veikla; Krepšinis; Žaidimo rodikliai; Basketball; Game indices; Individual competition activities.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTGeriausių pasaulio vyrų krepšinio komandų ir individulių žaidėjų varžybinės veiklos veiksmingumą olimpinėse žaidynėse analizavo Stonkus (1998, 2001), didelio meistriškumo vyrų komandų – Čižauskas (1996, 2003), moterų – Kreivytė (2003), nes, jų manymu, krepšinio komandos ir individualių žaidėjų parengtumą parodo varžybinės veiklos rodikliai. Stokojama tyrimų apie geriausių Lietuvos žaidėjų individualią varžybinę veiklą ir jos palyginimą su geriausiais Europos žaidėjais, tarp kurių gali būti nemažai ir Lietuvos krepšininkų. Tokių tyrimų aktualumą lemia poreikis nuolat tobulinti žaidėjų rengimo sistemą, kuri orientuota į individualios sportinės saviraiškos ugdymą ir jo integravimą į kryptingai valdomą komandos varžybinę veiklą. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos (LKL) ir Europos čempionatų individualių žaidėjų varžybinę veiklą ir atlikti žaidimo rodiklių lyginamąją pedagoginę analizę. Varžybinės veiklos tyrimai atlikti naudojant standartizuotus, varžybų protokoluose registruojamus septynis informatyviausius rodiklius. Nustatyta, kad dešimt geriausių LKL ir Europos čempionatų žaidėjų baudas metė atitinkamai 83,90 ± 1,48 ir 88,30 ± 1,45 proc. tikslumu.Statistiškai patikimo rodiklių skirtumo nėra. Dvitaškių metimų tikslumas taip pat nesiskiria – 60,20 ± 0,98 ir 59,10 ± 1,82 proc. Tritaškius metimus į krepšį tiksliau atliko dešimt geriausių Europos čempionato žaidėjų – 50,90 ± 1,73 proc., o LKL žaidėjai – 42,30 ± 1,37 proc. tikslumu (p <0,01). Perimtų kamuolių, rezultatyvių perdavimų, atkovotų kamuolių rodiklių vidurkiai statistiškai patikimai nesiskiria. Geriausių Europos čempionato žaidėjų pelnytų taškų vidurkis (19,10 ± 0,97) per vienas rungtynes patikimai geresnis (p <0,025) už LKL žaidėjų (15,90 ± 0,43). Dauguma Europos čempionato žaidėjų varžybinės veiklos rodiklių turi stipresnį tarpusavio koreliacinį ryšį negu LKL žaidėjų tie patys rodikliai, todėl integraliai veiksmingiau juos realizavo varžybose. [Iš leidinio]

ENAccording to the number of authors (Stonkus, 1998, 2001, Čižauskas 1996, 2003, Kreivytė, 2003), indices of game activities reflect level of basketball team and individual players‘ preparedness in most integral way. Game efficiency of best men basketball teams and individual players of the World at the Olympic Games have been analysed by Stonkus (1998, 2001), game efficiency of high performance men teams – by Čižauskas (1996, 2003), of women basketball players – by Kreivytė (2003). There is a shortage of research of individual game activities of the best players of Lithuania and comparison of these activities to the best players of Europe (number of Lithuanian basketball players may be among them). Relevance of this research is seen by continuous need of players‘ training system development, that would be oriented towards the development of individual sporting self-expression ant its‘ integrating into purposefully managed game activities of the team. Aim of this research was to analyse competition activities of individual players of Lithuania (LKL) and European Championships and to carry out comparative pedagogical analysis of game indices.Research of game activities was carried out using seven standardised indices, registered in competition protocols and known as most informative. It have been established that free throw preciseness of ten best players of LKL and European Championships was 83,90±1,48 and 88,30±1,45 percents. There is no statistically reliable difference. Two-points throws preciseness does not differ either - 60,20±0,98 and 59,10±1,82 percents. Three-points throws were more precise by ten best players of European Championships (50,90±1,73), and LKL players 42,30±1,37 percents (p<0,01). Means of the indices of intercepted passes, resultative passes, tackled balls does not differ statistically reliably. Means of the points earned by best players of European Championships (19,10±0,97) in one game is reliably higher (p<0,025) than of LKL players (15,90±0,43). Most of the game activities‘ indices of European Championships players have stronger correlative interrelation comparing them to the same indices of LKL players, therefore they integrally more effectively realised them at the competition. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35258
Updated:
2022-11-07 15:43:57
Metrics:
Views: 19
Export: