Apie snobus ir snobizmą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie snobus ir snobizmą
In the Journal:
Baltos lankos. 2002, Nr. 15/16, p. 218-234
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudrillardas; Dostojevskis; Fikcija; Kavolis, snobas; Kultūra; Simuliakras; Simuliakras, Thackeray'us; Snobas; Snobizmas; Baudrillard; Culture; Dostoyevsky; Fiction; Kavolis, snob; Simulacrum; Snob; Snobbery; Thackeray.
Keywords:
LT
Baudrillardas; Dostojevskis; Fikcija; Kavolis, snobas; Kultūra / Culture; Simuliakras; Simuliakras, Thackeray'us; Snobas; Snobizmas.
EN
Baudrillard; Dostoyevsky; Fiction; Kavolis, snob; Simulacrum; Snob; Snobbery; Thackeray.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos snobizmo ištakos ir jo raiškos būdai šiuolaikiniame Lietuvos akademiniame gyvenime. Snobų galima rasti visose gyvenimo srityse. Tačiau W. M. Thackeray’aus aprašyto reiškinio ištakos veda į universitetą. Sekant Thackeray’aus mintimis, snobo nekilmingumas išprovokuoja snobišką elgseną, pasireiškiančią pastangomis tą stygių užmaskuoti. Tačiau imituodamas kilmingąjį, snobas mėgdžioja tik tai, ką pajėgia mėgdžioti, – tik tam tikras fizines formas, tuo tarpu metafizinis kilmingumo matmuo lieka jam nepasiekiamas. Lietuviškosios snobologijos pradininku laikytinas sociologas S. Rapoportas. Jis taikliai nusakė tam tikras septintajame ir aštuntajame XX amžiaus dešimtmetyje vyravusias „inteligentiškas pozas“, kurių subjektai – snobai – imituoja tam tikrą elgseną. Atidžiau žvelgiant išryškėja užsieninė snobiškų pozų kilmė. Lietuviškojo akademinio snobo apranga, jo išvaizda, jo elgesio ar kalbos manieros, jo santykis su kitais ir pan. – visa tai akivaizdžiai liudija, kad provaizdis, kurį bando imituoti lietuviškas snobas, yra „užsienietis“. Straipsnyje teigiamas, kad snobiškų pozų prigimtis nepakito ir šiandien, o gal net dar ryškesnė pasidarė jų užsieninė kilmė. Nenuostabu, kad pagrindiniu lietuviškojo snobo pozos elementu tampa nepaprastai aktyvi organizacinė veikla. Jis pirmiausia yra menedžeris, kuriantis projektą po projekto, steigiantis naujas struktūras, renkantis komandas, tai įsakinėjantis, tai draudžiantis, tai leidžiantis. Snobui rūpi ne jo veiklos efektyvumas, bet greičiau efektingumas. Tad lietuviškasis mokslo menedžeris steigia tik simuliakrą.

ENThe paper investigates the origins of snobbism and ways of its expression in contemporary Lithuanian academic life. Snobs can be found in all spheres of life. However, a university is the source of the phenomenon described by W. M. Thackeray. According to Thackeray, the humble origin of a snob provokes his snobbish behaviour manifesting in the efforts to conceal that deficiency. Yet while imitating a noble person, a snob mimics only what he is able to mimic, i.e. certain physical forms, whereas the metaphysical dimension of nobility remains unattainable. Sociologist S. Rapoportas is considered to be the father of Lithuanian snobology. He accurately described some “intelligent poses”, which prevailed in the 1960s–1970s, the subjects of which, i.e. snobs, imitated certain patterns of behaviour. A closer look reveals the foreign origins of these snobby poses. The outfit, appearance, conduct or communication manners of a Lithuanian academic snob, his relationship with others, etc. – all this evidently witness that a prototype imitated by a Lithuanian snob is a “foreigner”. The paper claims that the nature of snobby poses remained unchanged to date, or their foreign origins have become pronounced even more. It is not surprising that extraordinarily intense organisational activities have become the main element of the pose of a Lithuanian snob. He is primarily the manager who creates a project after a project, establishes new structures, forms teams, commands, forbids, permits. A snob cares about effectiveness rather than efficiency of his activities. Thus, the Lithuanian academic manager establishes only a simulacrum.

ISSN:
1392-0189
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35254
Updated:
2013-04-28 23:21:04
Metrics:
Views: 34
Export: