Daktaro Kazio Griniaus įnašas į lietuviškos medicinos spaudos paveldą Lietuvoje (1890-1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daktaro Kazio Griniaus įnašas į lietuviškos medicinos spaudos paveldą Lietuvoje (1890-1940)
Alternative Title:
Contribution of Dr. Kazys Grinius to the Lithuanian medical press heritage in Lithuania (1890-1940)
In the Journal:
Bibliografija. 2007, 2005/2006, p. 147-153
Keywords:
LT
Kazys Grinius; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Leidyba / Publishing; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTPublikacijos tikslas - apžvelgti daktaro K. Griniaus, žymaus Lietuvos tautinio atgimimo sąjūdžio organizatoriaus ir dalyvio, visuomenės sveikatos švietėjo, Lietuvos Respublikos trečiojo prezidento (1926), medicinos mokslo žinių skleidėjo ir populiarintojo, įnašą į lietuviškos medicinos spaudos paveldą. Vienas žymesniųjų darbų tarpukario Lietuvoje, priklausantis Lietuvos bibliografijos istorijai, yra 1922 m. „Medicinos“ 5, 6/7, 8 numeriuose išspausdinta retrospektyvinė šakinė medicinos spaudos bibliografijos rodyklė „Medicinos ir higienos žinių populiarizacija lietuvių tarpe. Medicinos knygų, išėjusių lietuvių kalba, sąrašas“. Tais pat metais ji išleista atskira knygute. Joje plačiu aspektu apžvelgiama lietuviška medicinos spauda nuo jos ištakų 1848 iki 1921-ųjų metų. Didelis jo nuopelnas leidžiant ir redaguojant medicininę spaudą. K. Grinius buvo „Sveikatos“ (1909, 1915, 1918, 1920-1928), leistos kaip „Lietuvos ūkininko“ priedas, redaktorius ir leidėjas, žurnalų „Kova su džiova“ (1934-1940), „Pieno lašas“ (1938), „Sveika šeima“ (1939-1940) redaktorius, taip pat „Medicinos“ (192--1940) redkolegijos narys. Daktaras rašė įvairaus pobūdžio švietėjiškus medicininius straipsnius, skirtus higienai, sanitarijai, kovai su infekcinėmis ligomis, ligonių slaugymui, ir svariai prisidėjo prie sveikatos apsaugos kūrimo pagrindų Lietuvos Respublikoje (1918-1940). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1918–1940; Bibliografija; Bibliografijos rodyklės; Kazys Grinius; Leidyba; Lietuviškos medicinos spaudos paveldas; Medicinos spauda; 1918–1940; Bibliographic indexes; Bibliography; Kazys Grinius; Lithuanian medical press heritage; Medical press; Publishing.

ENThe aim of the publication is to review the contribution to the Lithuanian medical press heritage made by Dr. K. Grinius, a prominent initiator and participant of Lithuanian national rebirth movement, a public health educator, the third President of the Republic of Lithuania (1926) and a promoter and disseminator of medical science knowledge. One of his more significant works of the pre-war period in Lithuania, as a part of Lithuanian bibliographic history, is a retrospective bibliographic index of medical literature titled Medicinos ir higienos žinių populiarizacija lietuvių tarpe. Medicinos knygų, išėjusių lietuvių kalba, sąrašas published in no. 5, 6/7, 8 of Medicina in 1922; later it was issued as a separate book. The publication provides a wide review of the Lithuanian medical press from its beginnings in 1848 until 1921. His contribution to the publication and editing activities of medical press are also huge. Dr. Grinius was an editor and publisher of the Lietuvos ūkininkas supplement Sveikata (published in 1909, 1915, 1918 and 1920-1928), the editor of magazines Kova su džiova (1934-1940), Pieno lašas (1938) and Sveika šeima (1939-1940) as well as a member of Editorial Board of Medicina (1925-1940). Moreover, he wrote various educational articles on medicine, dedicated to hygiene, sanitation, struggle against infectious diseases and patient attendance as well as made a significant contribution to the creation of the basis for health care in the Republic of Lithuania (1918-1940). [From the publication]

ISSN:
1392-1991
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35227
Updated:
2024-04-04 12:07:51
Metrics:
Views: 30
Export: