Lietuviškų knygų reklamos savitumai po spaudos draudimo panaikinimo: 1904-1914 metai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškų knygų reklamos savitumai po spaudos draudimo panaikinimo: 1904-1914 metai
Alternative Title:
Advertising of Lithuanian books after the abolition of the ban on the Lithuanian press in 1904-1914
In the Journal:
Bibliografija. 2007, 2005/2006, p. 101-121
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1904-1914; 1904–1914; Knygų istorija; Knygų leidyba; Knygų leidyba ir prekyba; Knygų prekyba; Knygų reklama; Lietuviška spauda; Lietuviškos knygos; Spaudos draudimas; Spaudos reklama; 1904-1914; 1904–1915; Ban on the press; Book advertising; Book history; Book printing; Book publishing and selling; Book trading; Lithuanian books; Lithuanian press; Press advetisement.
Keywords:
LT
1904-1914; 1904–1914; Knygos / Books; Knygų istorija; Knygų leidyba; Knygų leidyba ir prekyba; Reklama / Advertising; Lietuviška spauda; Lietuviškos knygos; Spauda / Press.
EN
1904–1915; Ban on the press; Book advertising; Book history; Book printing; Book publishing and selling; Book trading; Lithuanian books; Lithuanian press; Press advetisement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išanalizuotos lietuviškų knygų reklamos raidos aplinkybės bei savitumai pirmajame atgautosios lietuviškos spaudos dešimtmetyje. Tyrimo objektu pasirinkta spausdintinė lietuviškų knygų reklama suprantama kaip tikslinga ir kryptinga informacija apie išleidžiamas ar parduodamas knygas, siekiant didintijųpaklausą bei pardavimą. Analizuojant laikmečio pirminius šaltinius, atskleista knygų reklamos įtaka jų populiarinimui ir sklaidai, pilietinės visuomenės brendimo, savišvietos, tautinės knygininkystės, spaudos bei kitų lietuviško verslo sričiųformavimuisi. Išsamiau aptartos knygų reklaminių skelbimų periodinėje spaudoje, kitose knygose bei išleistų atskirais lapeliais ar lankstiniais formos bei turinio ypatybės, įvertinti pirmieji profesionalios knygų reklamos žingsniai, remiantis knygų anotavimo bei recenzavimo patirtimi, pirmųjų lietuviškų spaudos agentūrų reikšmė reklamos raidai. [Iš leidinio]

ENAs publishing in Lithuania was expanding after the restoration of printing of Lithuanian books in 1904-1914, the need for advertising the Lithuanian books grew accordingly. The article aims to give an overview of the specific features in the advertising of Lithuanian books, its major influence on the distribution of Lithuanian books and their popularity among readers, strong stimulation of the national book trade and publishing with its great impact on the new political, social, education and busines modernisation processes at the beginning of the 20th century. In the present investigation advertising is defined as a special emotionally expressed printed information directed at readers and aimed at promoting the process of book trading and printing. The article presents brief characteristics of book advertising in newspapers and magazines, in other books, especially in popular calendars, booksellers' or publishers' catalogues, prospectuses and leaflets as well as large variety of the old and new forms of its content. The start of the first advertising press agencies, which continuosly used an increasing number of professional advertising methods: sending books to newspapers and magazines for revision, forthcoming and new printed book lists, catalogues for special order, seasonal price changes, book awards, lotteries, exhibitions and other mechanisms for promoting books in this field represented a new stage of the Lithuanian advertising history. [From the publication]

ISSN:
1392-1991
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35223
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 4
Export: