Borusianistinio didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Rytų Prūsijos provincijoje XIX-XX amžių sandūroje: atvejo analizė provincijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Borusianistinio didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Rytų Prūsijos provincijoje XIX-XX amžių sandūroje: atvejo analizė provincijos kontekste
Alternative Title:
  • Actualization of the Borussianistic historical master narrative in the East Prussian province at the turn of the 20th C: case study in a province context
  • Aktualisierung der Borussianischen historischen Meistererzählung in der Provinz Ostpreussen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Eine Fallanalyse im Provinzhintergrund
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 23, p. 31-68. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atminimo kultūra; Borusianizmas; Borussianizmas; Didysis istorinis pasakojimas; Istorinis siužetas; Rytų Prūsija [East Prussia]; Borussianism; Borussianizm; Culture of remembrance; East Prussia; Historical master narrative; Historical plot.
Keywords:
LT
Atminimo kultūra; Borusianizmas; Borussianizmas; Didysis istorinis pasakojimas; Istorinis siužetas; Rytų Prūsija [East Prussia].
EN
Borussianism; Borussianizm; Culture of remembrance; East Prussia; Historical master narrative; Historical plot.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Prūsijos vokiškosios misijos mitu pagrįsto borusianistinio didžiojo istorinio pasakojimo susiformavimo kontekstas ir siužetinė struktūra. Nagrinėjant santykį tarp didžiojo pasakojimo ir atminimo kultūros, straipsnyje parodoma, kaip pasireiškė borusianistinio istorinio pasakojimo reikšmių diegimas Rytų Prūsijos viešojo atminimo praktikose 1871-1914 m. ir kaip šis diegimas pakeitė tapatybės dėmenis, kurie buvo aktualūs Rytų Prūsijoje XIX a. pirmojoje pusėje. Vieno atvejo - nacionalinio paminklo „Borussia“ statybos Klaipėdoje - tyrimo pagrindu yra gilinamasi į borusianistinio istorinio pasakojimo reikšmių taikymo būdus lietuvių ir vokiečių mišriai apgyvendintoje Rytų Prūsijos teritorijoje. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the context of the formation and the narrative structure of the borussianistic historical master narrative based on the myth of Prussia's German mission. By examining the relationship between the master narrative and the culture of remembrance, the article shows how, during the period of 1871-1914, the meanings of the borussianistic historical master narrative were consolidated into public commemoration practices of East Prussia and how that consolidation changed the multiplicity of identity intrinsic to East Prussia in the first half of the 19th century. On the basis of a case study analysis (the erection of a national monument "Borussia" in Klaipeda/Memel), the article investigates the forms of application of borussianistic historical master narrative meanings on the territory of East Prussia, inhabited by mixed Lithuanian and German population. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35212
Updated:
2020-04-07 15:39:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 11
Export: