Development Plan of the Region as Educational Media for Economics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development Plan of the Region as Educational Media for Economics
In the Journal:
Stockholm Library of Curriculum Studies. 2005, Vol. 15, p. 282-288
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Regionas; Vystymo planas; Region; Development plan; Economy.
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Vystymo planas.
EN
Development plan; Region.
Summary / Abstract:

LTUniversitetai yra dažnai kaltinami, kad nepakankamai susieja mokslines studijas ir regionų vystymą. Studentai turi taikyti teorines žinias praktikoje ir adaptuoti teorinius modelius konkrečioms situacijoms. Regionų politika yra naujas reiškinys Lietuvoje. Todėl rengiant ekonomikos ir vadybos specialistus ypatingą svarbą įgauna nuodugnus regioninių problemų tyrimas ir profesionali analizė. 2003 m. vasario-birželio mėnesiais Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 36 lektorių grupė parengė Šiaulių regiono vystymo planą 2004-2006 metams. Buvo iškeltas uždavinys pritaikyti planinę medžiagą ir duomenų bazes regiono studijoms ir paversti juos studentų mokymo priemone. Straipsnyje analizuojama regiono vystymo plano parengimo metodologija. Tyrimo pagrindą sudaro dešimties studentų grupių sociologinių tyrimų ataskaitos. Grupėmis studentai kūrė regioninio vystymo planą. Straipsnyje analizuojama ataskaitų struktūra, rezultatai ir tyrimų temos. Studentai atliko situacijos analizę, palygindami Šiaulių regioną su dar šešiais Lietuvos regionais. Taip pat buvo palyginti Šiaulių regiono rodikliai su bendrais Lietuvos, ES rodikliais. Buvo atlikta SWOT bei strateginė analizės. Studentai įgijo teorinę regionų planavimo ir sociologinių tyrimų projektų vykdymo, bei sociologinio pobūdžio teiginių pagrindimo ir įrodymo kompetenciją. Jie išmoko atsirinkti ir apibendrinti empirinius rezultatus; ištobulino analitinius gebėjimus bei gebėjimus susieti teorines prielaidas su empiriniais duomenimis. Empirinės informacijos įjungimas į teorinį kursą padėjo užtikrinti mokymo ir mokymosi proceso kokybę.

ENThe application of the methodology of the preparation of region's development plan is analysed in the article. The sectional reports of ten groups of sociological researches of students comprise the base of the research. In groups students carried out a regional development plan. The structure of the reports is presented, and the results of students and the topic of research are analysed. [From the publication]

ISSN:
1403-4972
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3521
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 11
Export: