English for specific purposes: e-learning

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
English for specific purposes: e-learning
In the Journal:
English for specific purposes world. 2012, vol. 12, iss. 34, p. 1-8
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMokymasis virtualioje erdvėje tapo populiarus technologijų pažangoje. Virtualaus mokymosi sąvoka apima visas elektroniniu būdu palaikomas mokymosi formas. Terminas yra vartojamas kalbant apie mokymosi patirtį per internetines technologijas už klasės ribų ir pačioje klasėje. Jo klasikinis apibrėžimas reiškia integruotą tradicinio mokymosi derinį su žiniatinklio interneto metodais. Straipsnyje nagrinėjamas studentų suvokimas ir požiūris integruojant veiklą internete per anglų kalbos pamokas, išsikeliant konkrečius tikslus. Šio tyrimo respondentai buvo 75 Mykolo Riomerio universiteto pirmo kurso studentai iš dviejų skirtingų specializacijų – 27 studentai, studijuojantys teisę ir 48 studentai, studijuojantys teisę ir vadybą. Tyrime naudotas specialiai parengtas klausimynas, atspindintis studentų profesinės kalbos poreikius. Tyrimas atskleidė apklaustųjų suvokimą apie mokymosi internete naudingumą. Nustatyta, kad įvairūs požiūriai skiriasi ne tik nuo respondentų specializacijos, bet ir tos pačios specializacijos įvairių veiksnių. Tai priklauso nuo jų individualaus požiūrio į veiklą internete ir asmens suvokimo Atsakymų statistikos apdorojimas parodė, kad kiekvienos specializacijos Cronbach Alpha vertės skiriasi 0,874-0,880, o tai reiškia, kad gauti rezultatai yra patikimi. Kadangi e-mokymasis tapo privalomas aukštajame moksle, jo taikymas rekomenduojamas anglų kalbos specialiems tikslams.Reikšminiai žodžiai: Mokymasis internetu; Profesinė anglų kalba; Skirtingų specializacijų respondentai; Specialybės kalba, nuolinis mokymasis, įvairių specializacijų respondentai, statistinis paketas SPSS; English for Specific Purposes, online learning, respondents of different specializations, statistical treatment by SPSS; English for specific purposes; Online learning; Respondents of different specializations.

ENOnline learning has gained popularity due to technology progress. The concept of online learning comprises all forms of electronically supported learning. The term is used to refer to the out-of-classroom and in-classroom educational experiences via online technology. Its classic definition means the integrated combination of traditional learning with web based online approaches. This article examines students' perceptions and attitudes to integrating online activities in the English for Specific Purposes (ESP) language classroom. The respondents in this study have been the University students of two different specializations, namely students who study either Law or Law & Management. The specially designed questionnaire has been administered to the two samples of respondents. The data have been analyzed statistically by a means of a Software Package for Social Sciences. It has been established that the frequencies of the positive and the negative responses do not only depend on the respondents' specialization but also differ within the different groups of the same specialization. The findings mean that there is resistance towards online learning which might be due to students' individual likes and dislikes. Statistical treatment of the students' responses allows determining the degree of the strength of relationships as well as their statistical significance. No linear relationship has been found for the positive responses between both samples. A linear relationship between negative responses of studied samples has been found at the significance level of 009, i.e. the probability of 99%, which indicates that the findings may be extended beyond the examined limited number of respondents. [From the publication]

ISSN:
1682-3257
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35205
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: