The Effect of market orientation on a company's performance

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Effect of market orientation on a company's performance
Alternative Title:
Rinkos orientacijos įtaka jmonių veiklos rezultatams
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 58, p. 51-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baldų pramonė; Kompanijos veikla; Orientacija į rinką; Orientacijos į rinką vertinimas; Rinka; Rinkos orientacija; Įmonių vertinimas; Business assessment; Company performance; Furniture industry; Market; Market orientation; Market orientation measurement.
Keywords:
LT
Baldų pramonė; Įmonių vertinimas; Kompanijos veikla; Orientacija į rinką; Orientacijos į rinką vertinimas; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
EN
Business assessment; Company performance; Furniture industry; Market orientation measurement; Market orientation; Market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas rinkos orientacijos ir įmonės veiklos rezultatų ryšys, įmonės rinkos orientacijos lygiui vertinti buvo naudojami du klausimynai: Kohli ir Jaworski bei Deng ir Dart. Įmonės veiklos rezultatams vertinti naudoti subjektyvūs vertinimai: įmonės finansinė padėtis, jos pasikeitimas, palyginti su praėjusiais metais, finasinė padėtis, palyginti su šakos vidurkiu ir su konkurentų finansine padėtimi. Apklausus baldus gaminančių Lietuvos įmonių vadovus, nustatyta, kad egzistuoja teigiamas įmonės rinkos orientacijos lygio ir bendro įmonės finansinės padėties vertinimo, įmonės rinkos orientacijos ir įmonės finansinės padėties, palyginti su konkurentais, rinkos orientacijos ir įmonės finansinės padėties, palyginti su šakos vidurkiu, ryšys. Tačiau nebuvo nustatyta įmonės rinkos orientacijos ir įmonės finansinės padėties įvertinimo, palyginus padėtį 1998 metais su 1997 metais, ryšio. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on one of the business philosophies - market orientation, and its relationship to a company's performance. For this purpose, two questionnaires for market orientation measurement were developed (one adopted from Kohli and Jaworski, another - from Deng and Dart) and their reliability and validity were evaluated. Also analysed and evaluated were the relationship between the level of market orientation in a company and the subjective evaluation of a company's performance - the overall financial situation of the company, its financial situation in 1998 as compared to 1997, financial situation of the company compared to the situation in the industry, and the financial situation of the company compared to its competitors. The research was performed among Lithuanian furniture manufacturing companies. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35201
Updated:
2018-12-17 11:04:03
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: