Teorijų sintezė ir savitumo paieškos Vytauto Kavolio kultūros sociologijoje : metodologinių prielaidų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorijų sintezė ir savitumo paieškos Vytauto Kavolio kultūros sociologijoje: metodologinių prielaidų analizė
Alternative Title:
Synthesis of theories and search for individuality in Vytautas Kavolis' sociology of culture: analysis of methodological assumptions
In the Journal:
Athena. 2011, Nr. 7, p. 123-134
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad Vytauto Kavolio kultūros sociologijos samprata yra sintetinė. Kavolio kultūros sociologiją formavo įvairių socialinių ir humanitarinių mokslų sričių teorijų lyginamoji analitinė peržiūra, savitas skirtingų elementų derinimas, jungiantis ir bendruosius, ir papildomus teorinius principus. Kavoliui teoriškai ir metodologiškai artimi socialiniai mokslininkai, atstovaujantys sociologijos, antropologijos, psichologijos disciplinoms. Maxas Weberis, Michelis Foucault, Émile’is Durkheimas, Luis’as Dumont’as, Cliffordas Geertzas, Shmuelis Eisenstadtas, Norbertas Eliasas, Sigmundas Freudas – tai mokslininkai, kurių teorinės ir metodologinės prielaidos, viename ar kitame tyrimų etape Kavolio buvo išnagrinėtos, revizuotos ir patikslintos. Straipsnyje analizuojamos sudedamosios metodologinės Kavolio kultūros sociologijos dalys: lyginamoji analizė, tarpdalykiškumas, istoriškumas, tekstiškumas, struktūrinė-energetinė metodologija, hermeneutinis metodas, kultūrinė dokumentacija, visumos ir detalės ryšiai. Šie principai apibrėžiami kaip būdas struktūriškai organizuoti Kavolio kūrybos lauką. Šio straipsnio tikslas – lyginamosios analizės būdu nustatyti ir aprašyti metodologinius, mąstytojo kūrybos lauką organizuojančius principus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dokumentacija; Hermeneutinis metodas; Ir detalės tyrimas; Istoriškumas; Lyginamoji analizė; Struktūrinė-energetinė metodologija; Tarpdalykiškumas; Tekstiškumas; Tekstiškumas,; Visumos; Visumos ir detalės tyrimas; Comparative analysis; Comparative anglysis; Cultural documentation; Cultural documentation, integral investigation of the totality and the detail; Hermeneutical method; Historicity; Integral investigation of the totality and the detail; Interdisciplinarity; Structural energetic methodology; Structural-energetic methodology; Textuality.

ENThe author of the article argues that the conception of cultural sociology of Vytautas Kavolis is synthetic one. Kavolean cultural sociology was formed by way of comparative analytic review of various theories in social sciences and humanities, 134 distinctive approximations of different elements that consolidate common and collateral theoretical principles. Various representatives of sociology, anthropology, and psychology were theoretically and methodologically allied to Kavolis. Weber, Foucault, Durkheim, Dumont, Geertz, Eisenstadt, Elias and Freud are those scholars, whose theoretical and methodological assumptions were analyzed, revised or itemized by Kavolis in one or another period of his studies. The methodological elements of Kavolis' cultural sociology that are analyzed in the article are comparative analysis, interdisciplinarity, historicity, textuality, structural-energetic methodology, hermeneutical method, cultural documentation, integral investigation of the whole and the detail. These principles are described as the means to structurally organize the Kavolean field of research. The aim of the article is to determine and describe the methodological principles uniting the whole research field of Vytautas Kavolis. [From the publication]

ISSN:
1822-5047; 2538-7294
Related Publications:
Vytauto Kavolio istorinė sociologija : metodologiniai aspektai / Algimantas Valantiejus. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2005, Nr. 2 (16), p. 26-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35199
Updated:
2018-12-17 13:09:18
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: