Liudas Vailionis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liudas Vailionis
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
365 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Atsiminimai; Aukštieji kursai; Biografija; Botanika; Botanika Lietuvoje; Botanikos sodas; Gamtos tyrimų stotis; Jagadis Chander Bose; Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de Lamarc; Kaunas; Krokuva; Lietuvos istorija; Lietuvos universitetas; Liudas Vailionis; Mizarai; Mokslinis palikimas; Profesorius Liudas Vailionis; Vytauto Didžiojo universitetas; Biography; Botany; Botany in Lithuania; Cracow; Jagadis Chander Bose; Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de Lamarc; Kaunas; Lithuanian history; Lithuanian university; Liudas Vailionis; Memoir; Mizarai; Professor Liudas Vailionis; Scientific heritage; The Botanical Gardens; The Higher Classes; The Station of Nature Research; The Vytautas Magnus University.
Contents:
Iš užmaršties - į istorijos lobyną — Gimtinėje — Lodzėje — Krokuvoje — Seinuose — Plocko krašte — Kamenėje, Radomo žemėje — Grįžimas Lietuvon — Gamtos tyrimo stotyje — Jau universitetas — Botanikos sodas — Vytauto Didžiojo universitete — Mokiniai ir artimiausi bendradarbiai — Šeima, namai — Varžupis — Ir vėl Mizaruose — Šaulių sąjungoje — Lietuvai pagražinti draugija — Išėjimas — Jean Lamarck / Liudas Vailionis — Sir Jagadis Chander Bose (1858-1937) / Liudas Vailionis — Gamtos paminklai / Liudas Vailionis — Lietuviškas botanikos žodynas. Autorių žodis — Leidėjo žodis — In Memoriam / Bronius Kazys Balutis — Prie šaulio prof. Liudo Vailionio karsto / Pranas Saladžius — Atsisveikinus su Liudu Vailionių / Zigmas Žemaitis — Pasižymėjusiems mirštant / Adomas Varnas — Liudą Vailionį prisiminus / Antanas Gravrogkas — Mokslininkas ir patriotas / Bronius Vaškelis — Lietuvos botanikų mokyklos patriarchas / Romas Pakalnis — Prof. Liudo Vailionio moksliniai darbai / Jonas Dagys — Dumbliai ir Nemuno žydėjimas / Antanas Minkevičius — Virusologijos srities pirmeivis / Romualdas Baltrušis — Prof. L. Vailionio biologinė pasaulėjauta / Jonas Naujalis — Liudo Vailionio pedagoginė veikla / Petras Bluzmanas — Grožis profesoriui buvo vertybė / Romualdas Juknys — Profesorius Liudas Vailionis - šaulys / Algirdas Markūnas — Žmonėms, visuomenei, Lietuvai / Henrikas Ostrauskas — Pažintis Gamtos tyrimo stotyje / Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė — Mes profesorių vadinome Akele / Eugenija Šimkūnaitė — Botaniką studijuokime gamtoje / Jonas Lelis — Naturam si sequemur ducem, numquam aberrabinus cicero / Elena Miknevičienė — Nors vieną gėlę matyti... / Rūta Murkaitė — Stengiuosi sekti Tave / Jadvyga Dobrovolskytė-Tiknienė — Lietuviškas botanikos žodynas / Ramunėlė Jankevičienė —Prof. L. Vailionio mokslinių darbų abėcėlinė bibliografinė rodyklė / Edita Sakalauskaitė — Naudota literatūra. Nuotraukos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Atsiminimai. Prisiminimai. Patirtys / Memories. Narratives; Aukštieji kursai; Biografijos / Biographies; Botanika; Botanika Lietuvoje; Botanikos sodas; Gamtos mokslai / Natural sciences; Jagadis Chander Bose; Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de Lamarc; Krokuva; Lietuvos istorija; Lietuvos universitetas; Liudas Vailionis; Mizarai; Mokslas / Science; Mokslinis palikimas; Paveldas / Heritage; Profesorius Liudas Vailionis; Universitetai / Universities.
EN
Botany in Lithuania; Botany; Botanical Gardens; Cracow; Higher Classes; Lithuanian history; Lithuanian university; Memoir; Professor Liudas Vailionis; Scientific heritage; Station of Nature Research; Vytautas Magnus University.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta botaniko, profesoriaus Liudo Vailionio (1886-1939) gyvenimo ir darbų išsamiai apžvalgai. Savitas monografijos prologas - D. Vailionytės atsiminimai, kuriuose ryškėja gilios asmenybės veiklos mastai. L. Vailionis - Lietuvos aukštosios mokyklos vienas iniciatorių, botanikos ir biochemijos mokslų Lietuvoje pradininkas, gamtosaugos puoselėtojas, lietuvybės ugdytojas ir patriarchas, drauge su Šaulių sąjunga organizavęs Klaipėdos sukilimą, grąžinusį valstybei Klaipėdos kraštą. Profesoriaus L. Vailionio intelektas, valia, taurus žmogiškumas atsiskleidžia pedagoginėje veikloje, tarptautiniuose Lietuvos mokslininkų ryšiuose, artimųjų, mokinių ir bendradarbių atsiminimuose, jo moksliniuose straipsniuose, vertimuose, akademiškojo Botanikos žodyno leidybos istorijoje. Įsimintini monografijoje H. Ostrausko žodžiai: profesoriaus atmintį gaubia didelių prasmingų darbų tauri paslaptis. Knygoje panaudotos nuotraukos iš to meto periodinės spaudos, knygų ir Liudo Vailionio šeimos asmeninių archyvų.

ENThe monograph is a comprehensive overview of the life and works of a botanist, Professor Liudas Vailionis (1886–1939). Kind of a prologue of the monograph is the memoirs of D. Vailionytė, which acquaint with the scope of activity of a deep personality. Vailionis was one of the initiators of the Lithuanian higher school, the pioneer of botany and biochemistry sciences in Lithuania, the advocate of ecology, the educator and patriarch of Lithuanian identity, who together with the Riflemen’s Union organised the Klaipėda uprising resulting in the retrieval of Klaipėda Region by the state. The intellect, will and noble humanity of Prof. Vailionis are witnessed in pedagogical activities, international relations of Lithuanian scientists, recollections by his relatives, students and colleagues, his scientific papers and translations, and the history of publishing of the academic dictionary of botany. The monograph contains the memorable words of H. Ostrauskas: “the memory of the professor is shrouded in the sublime secret of grand meaningful works”. The book contains photographs from the then periodical press, books and the personal archives of the family of Vailionis.

ISBN:
9789955124863
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35193
Updated:
2021-03-05 20:17:17
Metrics:
Views: 31
Export: