Jonas Žilius : biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Žilius: biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Pages:
422 p., [12] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Istoriografija — Tėviškėje — Marijampolės gimnazijoje — Plocko kunigų seminarijoje — Pensilvanijoje — Parodos Čikagoje įspūdžiai ir Lauryno Ivinskio draugija — Kražių skerdynių atgarsiai — Susivienijimas lietuvių Amerikoje — Tėvynės redaktorius — Ankstyvieji istoriniai ir literatūriniai darbai — Lietuviai Paryžiaus pasaulinėje parodoje — Kiti Plimuto laikotarpio darbai ir sumanymai — Bostono laikotarpio veiklos bruožai — Ketveri metai Vakarų Europoje — Poetas, dramaturgas, vertėjas — Pirmojo pasaulinio karo audrose — Agitatorius ir derybininkas — Lietuvos finansinės misijos Amerikoje narys — Lietuvos atstovas Klaipėdos krašte. Kultūrininkas — Gubernatorius — Gyvenimo saulėlydyje — Baigiamasis žodis — Priedai — Iliustracijų šaltiniai — Bibliografinės ir archyvinės nuorodos — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Migracija / Migration; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTJonas Žilius (1870-1932) - kunigas, visuomenininkas, publicistas ir poetas, vertėjas, gamtotyrininkas, bankininkas, diplomatas, valstybės veikėjas - iki šiol labai menkai pažintas lietuvių kultūros istorijos dalyvis, ypač daug nuveikęs JAV lietuvių visuomeniniame gyvenime ir Klaipėdos kraštą prijungiant prie Lietuvos. Tai savotiškas fenomenas lietuvių kultūros istorijoje. Studijoje rekonstruojami Žiliaus biografijos pagrindiniai etapai, apžvelgiamos svarbiausios jo veiklos sritys. Remiamasi tik Lietuvoje prieinamais šaltiniais: dvidešimčia Žiliaus parašytų knygelių, maždaug 700 publikacijų spaudoje, daugiau negu 100 laiškų; taip pat amžininkų atsiminimais, dienoraščiais, korespondencijomis, įvairių tyrėjų atskiromis įžvalgomis bei pastebėjimais, taip pat archyviniais ir rankraštiniais šaltiniais. Siekiant nuosekliai apžvelgti Žiliaus gyvenimo pagrindinius etapus, studija suskirstyta į atskirus skyrius, iš esmės laikantis chronologinio teminio principo. Knygos pabaigoje pateikiama niekur iki šiol neskelbtų archyvinių bei rankraštinių dokumentų, padedančių ryškiau nušviesti Jono Žiliaus politinius ir bankinius interesus.Reikšminiai žodžiai: Išeivija; Literatūra; Visuomeninė veikla; Biografija; Kultūrinė veikla; Emigration; Lithuanian literature; Public activities; Biography; Cultural activities.

ENJonas Žilius (1870–1932) was a priest, social activist, publicist, poet, translator, natural historian, banker, diplomat and politician. Still, he is a hardly known person in cultural history, however, he contributed a lot to the public life of the Lithuanians in the USA and during the attachment of Klaipėda area to Lithuania. It is a particular phenomenon in the history of Lithuanian culture. The study restores the main stages of Žilius biography and reviews the most important spheres of his activity. It refers only to the sources available in Lithuania: 20 books written by Žilius, approx. 700 publications, more than 100 letters; also, recollections, diaries, correspondence of his contemporaries, separate insights and notes of various researchers, archival and manuscript sources. In order to consistently review the main stages of Žilius life, the study is divided into chapters, basically, according to the principle of chronology and topics. At the end of the book, there are archival and manuscript documents presented which have not been published up to now. These documents allow us to reveal more information about Žilius' political and banking interests.

ISBN:
9786094250668
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35191
Updated:
2021-03-05 19:59:12
Metrics:
Views: 43
Export: