Hugo Scheu - paribio kultūros žmogus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hugo Scheu - paribio kultūros žmogus
Alternative Title:
Hugo Scheu – a person of the littoral culture
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2004, t. 10, p. 78-86
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokslas / Science; Muziejai / Museums; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pristato „Klaipėdos krašto vokiečio H. Scheu‘aus kultūrinę veiklą, ypač akcentuojant jo lietuvių kultūros tyrinėjimo darbus“. „Asmenybės reikšmė ir įtaka Didžiosios Lietuvos kultūrai bei lietuvių tautinio jausmo gaivinimui dažnai buvo tie kriterijai, kurie Mažojoje Lietuvoje gyvenusiems ir dirbusiems intelektualams garantavo vietą lietuvių kultūros istoriografijoje. Tuo tarpu Hugo Scheu‘aus ryšys su Didžiąja Lietuva, jos kultūra buvo ribotas <...>. Tad natūralu, kad vokiečių kilmės dvarininkas Hugo Scheu tarp kitų Mažojoje Lietuvoje dirbusių autoritetų lietuvių istoriografijoje liko nepastebėtas. Kita vertus, jo nuopelnų Mažosios Lietuvos lituanistikai, etnografijai ir istorijai sunku neįvertinti. Tad į klausimą, kokie vis dėlto buvo Hugo Scheu‘aus kaip Prūsų Lietuvos atstovo saitai su Didžiąja Lietuva ir jo reikšmė pastarosios kultūrai, galima atsakyti dvejopai. Pirma, Hugo Scheu‘ų, kuris būdamas vokietis, itin domėjosi greta jo gyvenusių mažlietuvių kalba, etnine kultūra, istorija, galima nurodyti kaip sektiną pavyzdį anuometiniams intelektualams iš Didžiosios Lietuvos. <...>Antra, kaip geriausią pavyzdį, kuris leistų suprasti Hugo Scheu‘aus kultūrinės veiklos pobūdį bei reikšmę Didžiosios Lietuvos kultūrai, galima nurodyti anapus Nemuno veikusias Tilžėje Lietuvių literatūrinę draugiją ar Karaliaučiuje Senovės draugiją „Prussia“. Suvokę pastarųjų draugijų Lietuvai darytą įtaką, regis nesunkiai suprastume ir Hugo Scheu‘aus kultūrinės veiklos prasmę.“ „ <...>, H. Scheu‘aus santykiai su lietuviais buvo paremti ne emociniu, bet vien moksliniu pagrindu. <...>Pagrindinius motyvus jo lietuviškai veiklai reikia kildinti iš kraštietiško patriotizmo ir iš to išplaukiančio „mirštančios tautybės“, kurią H. Scheu buvo įvardijęs kaip daug pirmykštės jėgos turinčią, gelbėjimo.“.Reikšminiai žodžiai: Tautosakininkai; Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva); Mažosios Lietuvos etnografija; Mažosios Lietuvos lituanistika; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Mažlietuviai; Etnografijos muziejus.

ENThe article presents the cultural activities of Klaipėda region German H. Scheu, focusing on his studies of Lithuanian culture. “Although Hugo Scheu’s links with Lithuania Major and its culture were limited, his strength of character and his influence on strengthening national feeling in Lithuania Major earn him a place in the historiography of Lithuanian culture. <...>. Therefore the contribution of this estate owner of German origin in Lithuania Minor was not much noticed among that of all the other authorities on culture who worked in Lithuania Major. However, his contribution to Lithuanian studies in Lithuania Minor, and to ethnography and history, should not be underestimated. The question of what links this representative of the Lithuanians in Prussia had with Lithuania Major, and his effect on the latter’s culture, can be answered in two ways. First, Hugo Scheu, a German who took a great interest in the Lithuanian language, ethnic culture and history of his Lithuania Minor neighbours, provided a splendid example to the intellectuals of the time in Lithuania Major. <...>Second, there is the example of Hugo Scheu’s participation in the cultural activity in the Tilsit Lithuanian Literature Society and the ‘Prussia’ Historical Society in Königsberg. Both these organisations had a significant effect on Lithuania. <...>H. Scheu’s relations with Lithuanians were based not on emotion but on science. <...>His primary motivation was local patriotism, engendering a desire to help the “dying nationality”, which H. Scheu admired for its primitive energy.”.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3519
Updated:
2018-12-17 11:20:16
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: