Lietuvos karybos istorijos brūzgynuose : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos karybos istorijos brūzgynuose: recenzija
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 22, p. 155-158. 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fortifikacija; Istoriografija; Kariuomenė; Karvedžiai; Lietuvos karyba; Mūšiai; Army; Battles; Commanders; Fortification; Historiography; Lithuanian warfare.
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Fortifikacija / Fortification; Jonas Vaičenonis. Lietuvos karyba : nuo baltų iki XXI amžiaus : kariuomenė fortifikacija mūšiai ir karvedžiai.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Jono Vaičenonio monografija „Lietuvos karyba. Nuo baltų iki XXI amžiaus“. Monografijoje chronologiškai apibudinamas kiekvienas išskirtas Lietuvos karybos etapas, karių apranga ir ginkluotė, fortifikacija, laimėti mūšiai, žymiausi karvedžiai. Karybos istorija sinchronizuojama su politinių įvykių eiga ir valstybės raida. Pasakojimas suskirstytas į baltų karybos (t. y. 1500 m. pr. Kr. – 1201 m.), gimstančios valstybės karių (t. y. 1201-1316 m.), Lietuvos karių XIV a. – XV a. pirmojoje pusėje (t. y. 1316-1430 m.), nuo Švitrigailos iki Liublino unijos (1430-1569 m.), LDK kariuomenės Abiejų Tautų Respublikoje (t. y. 1569-1603 m.), LDK kariuomenės XVII a. karų (t. y. 1604-1699 m.), nuo Šiaurės karo iki Tado Kosciuškos sukilimo (t. y. 1700-1794 m.), Napoleono Bonaparto ir dviejų sukilimų amžiaus (t. y. 1795-1917 m.), Lietuvos karių ir jų kovų XX amžiuje (t. y. 1918-2007 m.) laikotarpius. Ši knyga yra vienas pirmųjų išsamesnių Lietuvos karybos istorijos sintezės bandymų lietuvių kalba. Monografijoje nepavyko aptikti savarankiškų autoriaus tyrimų ar išvadų, autoriui ne visada pavyko sutaikyti prieštaringas pozicijas. Pasigendama istorinių karinių terminų žodynėlio ir bent kelių skirtingų laikotarpių padėtį vaizduojančių žemėlapių; XIV, XV, XVI a. pilių tinklo raidą padėtų parodyti išdėstymo schemos. Išvardytus teksto trūkumus atsveria iliustracijos. Istorinių paveikslų, ginkluotės, įtvirtinimų vaizdai ir tikslios nuorodos į originalų saugotojus gali sudominti ne tik mėgėją. Tarp iliustracijų daug XI-XV, XVIII-XIX a. atkurtų kostiumų, ginkluotės rekonstrukcijų.

ENThe review discusses the monograph “Lietuvos karyba. Nuo baltų iki XXI amžiaus” [Lithuanian Warfare. From the Baltic Times until the 21st Century] by Jonas Vaičenonis. The monograph chronologically describes every stage of Lithuanian warfare, the outfit and armament of soldiers, fortification, victories, and the most prominent generals. Military history is synchronised with the course of political events and the development of the state. The following periods are explored: Baltic warfare (1500 BC – 1201 AD), soldiers of the emerging state (1201–1316), Lithuanian soldiers in the 14th c. – the beginning of the 15th c. (1316–1430), from Švitrigaila’s rule until the Union of Lublin (1430–1569), the armed forces of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1569–1603), the 17th c. wars of the GDL armed forces (1604–1699), from the Great Northern War until the Kościuszko Uprising (1700–1794), the age of Napoleon Bonaparte and the two rebellions (1795–1917), Lithuanian soldiers and their fights in the 20th c. (1918–2007). This book is one of the first more exhaustive attempts of the synthesis of Lithuanian military history in Lithuanian. The reviewer misses the glossary of historical military terms and maps depicting the situation of at least several different periods; the schemes of arrangement would help to show the development of the network of castles in the 14th, 15th and 16th c. However, the mentioned drawbacks are counterbalanced by illustrations. The pictures of historical paintings, armament and fortifications as well as precise references to the keepers of the originals might be interesting not only to the amateur. The illustrations include many reconstructed costumes and armament from the 11th–15th c. and the 18th–19th c.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35174
Updated:
2018-12-17 13:09:15
Metrics:
Views: 32    Downloads: 24
Export: