Sigitas Geda: kolektyvinė portreto mozaika : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sigitas Geda: kolektyvinė portreto mozaika: recenzija
In the Journal:
Colloquia. 2012, 27, p. 161-173
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komparatyvistika; Literatūra; Portetas; Sigitas Geda; Tarpdalykinė interpretacija; Comparativistics; Interdisciplinary interpretation; Lithuanian literature; Portrait; Sigitas Geda.
Keywords:
LT
Antanas Andrijauskas. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamoji knyga išleista dėl jos sudarytojo Andrijausko ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto komparatyvistikos skyriaus kolegų pastangų. Ši institucija 2009 m. surengė S. Gedai skirtą respublikinę mokslinę konferenciją, kurios pranešimai ir tapo šio rinkinio pagrindu, tiksliau – dviejų jo dalių, nes trečiojoje, kaip rašoma leidinio anotacijoje, „analizuojamos Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos, komparatyvistinės kultūrologijos filosofijos ir religijotyros problemos“. Recenzijoje apie šios dalies tekstus nekalbama. Knygoje apie S. Gedos asmenybę bei kūrybą rašo ne tik literatūrologai, bet ir kitų kultūros sričių tyrėjai, komparatyvistai, įvairių kultūrų specialistai (iš viso 17 autorių), ir tai labai svarbu, nagrinėjant tokį įvairiapusį, intertekstualų autorių kaip S. Geda, ieškojusį ne tik savos baltų, bet ir kitų kultūrų pradžios, įtraukusį į savo kūrybos lauką tūkstantmetį pasaulio paveldą. Recencijoje aptariamos rinkinyje išskirtos trys tyrimo sferos: Gedos asmenybės fenomenas, poezijas ir eseistika bei vertimai ir kūrybos intertekstai.

ENThe book under review was published at the result of efforts exerted by its compiler Andrijauskas and colleagues from the Comparativistics Division of the Lithuanian Culture Research Institute. In 2009, the latter institution organised a republic scientific conference dedicated to S. Geda, speeches of which served as the basis of this collection, to be precise, of its two parts, as the third part of the book, as it reads in the summary of the publication, "analyses the interactions between Eastern and Western civilisations, issues of the philosophy of comparativistics culture and religion studies". The review does not discuss the texts of this part. The book about S. Geda's personality and creation includes writings not only by literature researchers but also by researches of other fields of culture, comparitivists, specialists of various cultures (17 authors in total), and it is highly important when discussing such versatile, intertextual author as Sigitas Geda, who was searching for the origin of not only own Baltic culture but also of other cultures, included the millennium legacy of the world into his range of creation. The review discusses three research fields distinguished in the collection: phenomenon of Geda's personality, poetry and essays and translations and creation intertexts.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35123
Updated:
2020-09-07 14:30:10
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: