The Influence of globalization on the decisions of the marketing complex

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Influence of globalization on the decisions of the marketing complex
Alternative Title:
Globalizacijos poveikis marketingo komplekso sprendimams
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 59, p. 7-22
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Lietuvos pramonės įmonės; Marketingo kompleksas; Marketingo komplekso elementų strategijos; Marketingo sistema; Marketingo strategijos; Globalization; Globalization, companies of Lithuianian industry; Marketing complex; Marketing complex, strategies of marketing; Strategies of marketing complex elements.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Marketingo kompleksas; Marketingo komplekso elementų strategijos; Marketingo sistema; Marketingo strategijos; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
EN
Marketing complex; Marketing complex, strategies of marketing; Strategies of marketing complex elements.
Summary / Abstract:

LTGlobalus marketingas, jo taikymas globalioms rinkoms Lietuvoje dar labai mažai nagrinėjami. Lietuvos mokslininkų darbuose globalaus marketingo sprendimai analizuojami tarptautinio marketingo kontekste, neišskiriama marketingo sprendimų priėmimo specifika, neįvertinamas globalios rinkos išskirtinumas. Trūkstant teorinių ir empirinių globalaus marketingo tyrimų, klaidingai interpretuojant globalaus marketingo sprendimus, dažnai daroma klaidų tiek teoriškai vertinant globalų marketingą, tiek priimant įmonių marketingo veiklos sprendimus. Šio straipsnio tikslas - aptarti marketingo sprendimų priėmimo specifiką globalizacijos kontekste, ją apibūdinti pateikiant Lietuvos mineralinių ir cheminių produktų, plastmasės ir gumos pramonės įmonių, veikiančių užsienio rinkose, globalaus marketingo sprendimų priėmimo tyrimo rezultatus. Tyrimo objektas - globalizacijos veikiamo marketingo komplekso sprendimų specifika, kai įmonė dirba globaliose rinkose. Prekės strategija yra svarbiausia marketingo komplekso sudedamoji dalis. Globaliose rinkose prekės strategija tampa svarbesnė nei užsienio rinkų parinkimas.Prekės kainą globaliose rinkose lemia gamybos kaštai, įmonės galimybės, patirtis ir pasirengimas veikti globalioje rinkoje, vartotojų perkamoji galia, konkurentų prekių kainos, dažnai ir vyriausybės reguliavimas. Globaliose rinkose organizuoti prekių judėjimą nuo gamintojo iki vartotojo yra sudėtingiau nei nacionalinėje rinkoje. Turi būti parinkta tokia paskirstymo kanalo struktūra, kuri garantuotų, kad prekė ir nuosavybės teisė į ją bus perduotos prekybos tarpininkams ar galutiniams vartotojams globalioje rinkoje. Vyrauja nuomonė, kad prekių paskirstymo globalioje rinkoje negalima standartizuoti; kiekvienos prekės paskirstymo strategija turėtų būti kuriama atsižvelgiant į prekės ir tikslinės rinkos specifiką, jau susiformavusius jos paskirstymo sistemų principus. Rėmimo strategiją globaliose rinkose lemia šių rinkų išorės aplinka, įmonės veiklos joje strategija ir ištekliai. Siekiant išsiaiškinti, kaip Lietuvos įmonės veikia užsienio rinkose, kokius priima marketingo komplekso sprendimus, siekdamos įsitraukti į globalią veiklą, buvo atliktas Lietuvos mineralinių ir cheminių produktų, plastmasės ir gumos pramonės įmonių, veikiančių užsienio rinkose, globalaus marketingo sprendimų priėmimo tyrimas. Atlikus tyrimą ir apklausus 64 įmones, paaiškėjo, kad tik vienoje nesprendžiami marketingo veiklos užsienio rinkose klausimai. Todėl galima daryti išvadą, kad tiriamos pramonės šakos įmonės marketingo sprendimus laiko svarbiais plėtojant ekonominę veiklą užsienyje.Iš pateiktų atsakymų į anketos klausimą, kaip įmonės marketingo kompleksas taikomas užsienio rinkose, paaiškėjo, kad Lietuvos įmonės, atsižvelgdamos į situaciją ir užsienio rinkų reikalavimus, dažniausiai savo prekes modifikuoja nežymiai arba keičia vidutiniškai, kartais prekių nemodifikuoja ir beveik niekada nekuria naujų prekių (8 pav.). Tuo tarpu prekių kainą keičia nedaug arba vidutiniškai, didelių pokyčių dažniausiai nebūna. Paskirstymo sistema dažniausiai keičiama nežymiai arba vidutiniškai, kartais labai. Užsienio rinkoms taip pat taikomos rėmimo priemonės keičiamos atsižvelgiant į šių rinkų poreikius. [Iš leidinio]

ENMany Lithuanian companies are currently seeking new foreign markets. Success of international business depends on a company's experience abroad, its resources, skills and effective marketing. In the global market are especially important the decisions of the marketing complex. The article evaluates of the changing conditions of business activities in foreign markets, analyses globalization's influence on a company's marketing decisions, and discusses the strategies of marketing complex elements in the global market. The results of research on decision making in the global marketing of Lithuanian mineral, chemical, plastic, rubber industry companies operating in foreign markets are presented and the market­ing complex decisions in these companies are evaluated. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35114
Updated:
2020-04-11 17:12:28
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: