Dulkėto erškėčio ugny : knyga apie poetą Antaną Kalanavičių

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dulkėto erškėčio ugny: knyga apie poetą Antaną Kalanavičių
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Pages:
439 p
Notes:
Asmenvardžių r-klė: p. 434-437. Reikšminiai žodžiai: Antanas Kalanavičius; Atsiminimai; Biografija; Gyvenimas; Kontekstai; Kūryba; Laiškai; Poezija; Sovietmetis; Antanas Kalanavičius; Biography; Contexts; Letters; Life; Memories; Poetry; Soviet year; Work.
Keywords:
LT
20 amžius; Antanas Kalanavičius; Atsiminimai. Prisiminimai. Patirtys / Memories. Narratives; Biografijos / Biographies; Gyvenimas; Kontekstai; Kūryba; Laiškai / Letters; Poezija / Poetry.
EN
Contexts; Life; Soviet year; Work.
Reviews:
Recenzija leidinyje Metai. 2012, Nr. 12
Summary / Abstract:

LTKnyga apie Antano Kalanavičiaus (1945-1992) gyvenimą ir kūryba siekiama užpildyti baltas dėmes poeto biografijoje. Dėl gana uždaro gyvenimo būdo visuomenei poeto kasdienybė buvo menkai žinoma, publikacijos apie jį išblaškytos. Tik autorinis tekstas sudarė galimybę sujungti skirtingų stilių tekstus, kurie kaupėsi nuo 1965 m. – dokumentus ir jų analizę, atsiminimus, dienoraščius, laiškus, paskaitų tekstus, dailės darbų aptarimus, esė – į vieningą knygos visumą. Skyriuje apie poeto gyvenimą visuomenės gyvenimo kontekste pateikiami biografijos faktai. Kliaujamasi atsiminimų fragmentais, išlikusiais dokumentais. Skyrius baigiamas pasakojimu apie 1994 metais pasirodžiusios pirmos ir kol kas vienintelės poeto pomirtinės knygos „Ne akmenys guli“ parengimą ir leidybą. Kituose skyriuose – ryškiausios literatūros mokslininkų, kritikų, poetų, žurnalistų, literatų publikacijos apie Kalanavičiaus kūrybą; pasakojimas apie tai, kaip poeto kūryba susidomėjo garsus baltistas, šveicarų profesorius Janas Peteris Locheris, išreiškęs nuostabą menku Kalanavičiaus kūrybos tyrinėjimu; artimų giminių, mokytojų, studijų draugų, bendradarbių, rašytojų atsiminimai; istorijos apie kūrinius, įkvėptus Kalanavičiaus poezijos, ir tų kūrinių autorius – dailininkus, fotografus, spaudos, radijo ir televizijos žurnalistus, dramaturgus; laiškų apie literatūrinį darbą, skaitomus autorius, tėviškę, gimines publikacijos. Esė pavadintame skyriuje – knygos autorės interpretacijos ir impresijos. Knygoje publikuojama daug nuotraukų, įvairių dokumentų, pateikiami jų komentarai.

ENThe book about the life and work of Antanas Kalanavičius (1945–1992) is aimed at filling the gaps in the poet’s biography. The life of the poet was poorly known due to his rather closed lifestyle, and publications about him are rather distracted. Only the author’s text provided the possibility of compiling texts of various styles, i.e. documents and analyses thereof, remembrances, diaries, letters, texts of lectures, discussions of works of art accumulating since 1965, into a book. The section about the poet’s life in the context of public life presents biographical facts of his life. This section is based on fragments of memories and preserved documents. The section is closed with a narrative about the preparation and publication in 1994 of his first and the only post-mortal book “Ne akmenys guli” [These are no stones resting down]. Other sections presents the most prominent publications about Kalanavičius’ works by literature scientists, critics, poets and journalists; a narration about the way the poet’s works encouraged the interest of a famous scholar of the Baltic language and culture, a Swiss professor Jan Peter Locher, who was surprised with little research into the poet’s work; remembrances of his relatives, teachers, friends, colleagues and writers; stories about works inspired by Kalanavičius’ poetry and authors of those works – artists, photographers, mass media, radio and TV journalists. The section under the heading “Essay” contains the author’s interpretations and impressions. The book contains a number of pictures, various documents with comments.

ISBN:
9789986397069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35101
Updated:
2021-02-17 17:55:20
Metrics:
Views: 16
Export: