XVIII a. Lietuvos lotyniškoji literatūra: kultūrinis ir visuomeninis kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. Lietuvos lotyniškoji literatūra: kultūrinis ir visuomeninis kontekstas
Alternative Title:
Latin literature in Lithuania in the 18th century: cultural and social cotext
In the Journal:
Lituanistica. 2000, Nr.3/4, p. 75-92
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; Jėzuitai / Jesuits; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kultūros ir švietimo situacija Lietuvoje XVIII amžiuje. XVIII a. Europa - tai pirmiausia švietimo sklaidos laikotarpis, atvėręs kelius modernioms idėjoms plisti politikoje, moksle ir kultūroje. Aptariamas Švietimo idėjų plitimas Lietuvoje, pažymint, kad Lietuvoje nebuvo žymesnių Švietimo teoretikų ir švietėjai daugiausia reiškėsi pedagogikos ir didaktikos srityse. Pažangieji LDK didikai, susidomėję prancūzų fiziokratų idėjomis apie savanoriško darbo pranašumą prieš baudžiavinį, pradėjo jas skleisti Lietuvoje. Daugiausia dėmesio skiriama jėzuitų ir pijorų ordinų veiklai. Pažymimas jėzuitų rūpinimasis bibliotekomis, leidybinė ir publicistinė veikla, grožinės ir mokslinės literatūros leidimas, bandymas XVIII a. viduryje Vilniaus akademijoje (universitete) reformuoti mokymo programas. Pabrėžiama, kad XVII a. antroje pusėje į Lietuvą atvykus pijorams, jie tampa jėzuitų konkurentais ir švietimo srityje. Inspiruoti pijorų mokyklų reformos, Lietuvos jėzuitai buvo priversti koreguoti savo mokymo programas, ir ši konkurencija kėlė bendrą krašto kultūros lygį. Teigiama, kad pijorai, inicijavę švietimo reformą ir mokymo turinio pokyčius, uoliai darbavosi literatūros srityje,telkdamiesi ties mokomąja ir moksline literatūra. Daroma išvada, kad XVIII a. tiek Lietuvos, tiek Lenkijos pagrindiniai kultūrinio ir mokslinio gyvenimo įvykiai siejosi su dviejų konfesijų - Jėzuitų ir Pijorų ordinų veikla. Ši konkurencija, skatindama abipuses švietimo reformas, kartu gaivino krašto kultūrinį gyvenimą ir sudarė palankias sąlygas sklisti Švietimo idėjoms.Reikšminiai žodžiai: Lotyniškoji Lietuvos literatūra; Senieji raštai; Jėzuitų ordinas; Pijorų ordinas; Latin literature of Lithuania; Old writings; Jesuit Order; Piarum Order.

ENThe situation of culture and education in the Lithuanian Grand Principality in the 18th century, i.e, the context in which literature of that period developed is discussed. The recealed facts show that the main ecents in the Lithuanian as well as Polish cultural and science life of the period were related with the activity of two orders - the Jesuit Order and the Piarum Order. A concise overwiev of the cultural and educational peculiarities of these two orders enable to reveal the variegated cultural panorama of the countury. Most distinctive features of Jesuits' cultural activity in the Lithuanian Grand Principality in the 18th century were publication of calendars and works popularising science as well as of publicistics works, original fiction and its publication played an important role in this sphere. The Piarum Order, initiating reforms of school and teaching content, radically changed the system of education in the country. Implementing their educational programme, they paid less attention to Antique authors and original creative works. However, they did very significant work in issuing scientific and educational literature; wrung or translating manulas of rhetorics, poetics, ethics, law, logics and other branches of science. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Sãva ir svẽtima. Latinitas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose / Skirmantas Knieža. Literatūra. 2020, t. 62 (3), p. 93-110.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35080
Updated:
2018-12-17 10:46:00
Metrics:
Views: 30    Downloads: 10
Export: