Muzikinis lietuvių švietimas ir ugdymas JAV 1870-1940 metais: tautiškumo ir meniškumo sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinis lietuvių švietimas ir ugdymas JAV 1870-1940 metais: tautiškumo ir meniškumo sąveika
Alternative Title:
Musical education and training of Lithuanians in the USA in 1870-1940: interaction of national spirit and artistic activities
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2004, Nr. 1, p. 34-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Choras; JAV; Koncertas; Konservatorija; Lietuviai; Mokykla; Muzika; Orkestras; Spauda; Ugdymas; Švietimas; Choir; Concert; Conservatoire; Education; Lithuanians; Music; Orchestra; Press; School; Training; USA.
Keywords:
LT
20 amžius; Koncertas; Konservatorija; Lietuviai / Lithuanians; Mokykla / School; Muzika / Music; Orkestras; Spauda / Press; Švietimas; Ugdymas / Education.
EN
Choir; Concert; Conservatoire; Lithuanians; Orchestra; Training.
Summary / Abstract:

LTDaugelį šimtmečių istorijos vėjai blaškė lietuvius po visą pasaulį. JAV yra ta šalis, kuri priglaudė ne vieną lietuvių išeivių kartą, suteikdama galimybę emigrantams ne tik materialiai tvirtai atsistoti ant kojų, bet ir palaikyti ryšius su savo istorine tėvyne, mokyti ir auklėti savo vaikus tautiškumo dvasia. JAV gyvenę lietuviai aktyviai reiškėsi įvairiuose kultūros baruose, tačiau mūsų žinios apie jų muzikinį gyvenimą labai fragmentiškos. Tiesa, yra publikuotų mokslinių monografijų apie kompozitorius ir atlikėjus, straipsnių apie lietuvių muzikinę kultūrą Amerikoje, tačiau susistemintos medžiagos apie tautiečių muzikinę pedagoginę veiklą nėra. Todėl šiame straipsnyje apžvelgiama lietuvių muzikinio švietimo bei ugdymo raida JAV 1870-1940 metais. Mėginama nustatyti, kaip muzika veikė tautos mentalitetą, o tautinė savimonė vertė puoselėti lietuvišką muziką. Juk muzikinis švietimas bei ugdymas buvo neatskiriama išeivių būties dalis. Tai lėmė būtinybė svetimoje geopolitinėje erdvėje išsaugoti savo nacionalinį identitetą. Iš dalies šis tikslas sąlygojo muzikinės kultūros hermetiškumą bei konservatyvumą, tai stabdė jos spartesnę plėtrą, naujesnių meninių bei pedagoginių idėjų paieškas ir integravimąsi į daugialypės amerikietiškosios kultūros klodus. Šimtai lietuvių, dalyvavusių muzikinėje veikloje, buvo nežinomi svetimtaučiams. Tačiau, antra vertus, šis uždarumas padėjo lietuviams nenutautėti, vertė ir toliau intensyvinti muzikinį švietimą, muzikinį gyvenimą ir tarp amerikiečių pelnyti susitelkusios bei kultūriškai aktyvios etninės bendrijos vardą.

ENThe Lithuanians who came to live to the USA were very active in culture, yet our knowledge of their participation in musical activities is but fragmentary. Some academic monographs have been already published as well as articles on Lithuanian music culture in the USA at different periods of time. However no systematic information about Lithuanian pedagogical activities exists. That is why this article is the first review of Lithuanian musical education and training in the USA in 1870-1940. The author tries to determine how music influenced national mentality, and how national self-consciousness assisted developing Lithuanian music. [text from author]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Lietuviškoji vargonų mokykla 1894-1949 metais : savitieji ir universalieji bruožai = Lithuanian organ school in 1894-1949: the specific and universal features / Eglė Šeduikytė-Korienė. Lietuvos muzikologija. 2009, 10, p. 114-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35074
Updated:
2018-12-17 11:26:21
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: