Šaltinio aprašas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Šaltinio aprašas
Alternative Title:
Description of the book
In the Book:
Abraomas Kulvietis : pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas / parengė Dainora Pociūtė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 67-72, 73-78
Summary / Abstract:

LTJohanno Hoppijaus knyga „Oratio funebris in obitum nobilis ac clarissimi uiri Doctoris Abrahami Culuensis Lithuani“ kartu su „Confessio fidei Abrahami Culuensis“ išspausdinta 1547 metų birželio mėnesį Karaliaučiuje, Johanneso Weinreicho spaustuvėje (kolofono įrašas). Jos apimtis - sufolijuoti 36 puslapiai, formatas - in octavo (8°). Knygą sudaro Hoppijaus „Oratio funebris“, fol. alr-b7v; Hoppijaus „Epitaphium“, fol. b7v ir Kulviečio „Confessio fidei“, fol. b8r-c3v. 2004 metais atrastas knygos egzempliorius kol kas laikytinas vieninteliu žinomu. Šis egzempliorius saugomas Anglijoje, Durhamo universiteto bibliotekoje (Durham University Library, Palace Green), archyvų ir specialių kolekcijų skyriuje (Archives and Special Collections), sign.: Routh 60.F.27/3. Teksto publikavimo principai: knygoje pateikiama spaudinio faksimilė, teksto perrašas bei kritinis leidimas ir vertimas į lietuvių kalbą. Faksimilės pagrindas yra Durhamo universiteto bibliotekoje padaryta teksto skaitmeninė versija. Kritinis teksto leidimas parengtas pagal spaudinio originalą. Perrašė išlaikyta originalo makrostruktūra: antraštės, pastraipos, eilučių bei lapų ribos ir kustodai. Išlaikyta didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba bei teksto skyryba. Kritiniame komentuojamame aparate suregistruoti tekstologiniai ir dalykiniai komentarai. Leidybinės pastabos rašomos kursyvu. Dalykiniai komentarai apsiriboja aiškiai įvardytų (eksplicitinių) Biblijos ir autorių citatų nustatymu. Vardai ir realijos aiškinami lietuviškame teksto vertime, jų vertimas į anglų kalbą pateikiamas šalia teksto perrašo. Aparate vartojamas sutartinis ženklas „]" atskiria lotyniško teksto žodį ar žodžius nuo leidybinių pastabų.

ENThe book “Oratio funebris in obitum nobilis ac clarissimi uiri Doctoris Abrahami Culuensis Lithuani” by Johannes Hoppius was published in June 1547 together with “Confessio fidei Abrahami Culuensis” in Königsberg, Johannes Weinreich Press (colophon entry). Its size is 36 folio pages; format: in octavo (8°). The book consists of Hoppius’ “Oratio funebris”, fol. alr-b7v; Hoppius’ “Epitaphium”, fol. b7v, and Kulvietis’ “Confessio fidei”, fol. b8r-c3v. The copy found in 2004 is considered to be the only known copy. It is kept in England, Durham University Library, Palace Green, Archives and Special Collections, sign.: Routh 60.F.27/3. The text was published according to the following principles: facsimile, text transcript, critical edition, and translation into Lithuanian. The basis of the facsimile is the digital text version made in Durham University Library. The critical edition was prepared according to the printing original. The transcript retains the original macrostructure: headings, paragraphs, row and page margins and custos. Upper and lower case letters and punctuation were preserved. The critical commentary apparatus registers textological and subject-specific comments. Publisher’s notes are in italics. Subject-specific comments are limited to the identification of explicit Bible and author citations. Names and realia are explained in the Lithuanian translation by giving their translation into English next to the transcript. The mark “]” separates Latin word(s) from publisher’s notes.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35052
Updated:
2022-01-22 19:31:41
Metrics:
Views: 22
Export: