Klasiko kūrybos slėpiniai : Donelaitis ir Renesansas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėKlasiko kūrybos slėpiniai : Donelaitis ir Renesansas
Kita antraštėClassic’s creative secrets: Donelaitis and Renaissance
AutoriaiRadzevičius, Algimantas
PaskelbtaKaunas : Vilniaus universiteto leidykla, 2005
Puslapiai750 p.
PastabosBibliografija išnašose ir rodyklės.
Santrauka / Anotacija

LTLietuvių grožinės literatūros pradininko ir pirmojo jos klasiko Kristijono Donelaičio (1714-1780) kūryba monografijoje nagrinėjama lig šiol Donelaičio kūrybos tyrinėtojų netaikytu aspektu, ryškinančiu genetinės ir tipologinės jos sąsajas su Europos, ypač Vidurio Europos renesansinės literatūros etiniais, estetiniais ir poetiniais principais. Remiantis nuodugnia bei įvairiapusiška Donelaičio pasakėčių ir poemos „Metai“ teksto interpretacija aptariami svarbiausi jų meninio turinio ir poetinės formos lygmenys: filosofinis ir mitologinis, tautosakinis ir literatūrinis. Tų klodų ir dialektinės jų sąveikos analizė leidžia naujai pažvelgti į jau gan plačiai aptartą pirmojo lietuvių klasiko kūrybinį palikimą, kitaip negu lig šiol suvokti jo novatoriškumą, vietą bei reikšmę nacionalinės ir visuotinės literatūros istorijoje. Koncepciniu požiūriu šis darbas yra 1997 m. išleistos to paties autoriaus monografijos „Senosios lietuvių literatūros ir kultūros akiračiai: probleminiai svarstymai“ tąsa [Iš leidinio]

ENThe monograph analysis Kristijonas Donelaitis’ (1714-1780), the originator’s of the Lithuanian fiction and the first Lithuanian classic’s, works from a different perspective with the emphasis on the genetic and typological relation between his works and ethical, esthetic and poetic principles of the European, especially Central European Renaissance literature. On the basis of a comprehensive and thorough interpretation of the texts of Donelaitis’ fables and the poem Metai, the monograph overviews the most important levels – philosophical, mythological, folklore and literary - of their artistic content and poetical form. The analysis of these layers and their dialectic interaction allows to take a fresh look at the broadly discussed creative heritage of the first Lithuanian classic and to comprehend in a different way his innovation, place and significance in the history of the national and world literature. From the conceptual point of view, this publication is a follow-on of the monograph Horizons of the old Lithuanian literature and culture: problem-oriented reflections published in 1997 by the same author.

ISBN9955475854
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Susijusios publikacijosKonceptualiosios LAIKO metaforos vertime: Kristijono Donelaičio "Metai" / Eglė Vaivadaitė-Kaidi. Taikomoji kalbotyra. 2014, 4 p. 1-24.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3505
Atnaujinta2013-04-28 15:53:45
Metrika Peržiūros: 5