Klasiko kūrybos slėpiniai : Donelaitis ir Renesansas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Klasiko kūrybos slėpiniai: Donelaitis ir Renesansas
Alternative Title:
Classic’s creative secrets: Donelaitis and Renaissance
Publication Data:
Kaunas : Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Pages:
750 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Donelaičio kūrybos interpretavimo linkmės — Archaizacija — Modernizacija — Istorizacija — Renesansiškieji Donelaičio kūrybos pamatai — Filosofiniai ir etiniai parametrai — Filosofiškumas: Antropocentrizmo įtvirtinimas; Neoplatonizmo dvasia; Natūrfilosofiniai akcentai — Mitologiškumas: Mitologija ir literatūra; „Metai“ ir mitai; Mitinių papročių ir ritualų reliktai — Estetinės ir meninės koordinatės — Tautosakiškumas: Apie tautosakiškumo esmę; Tautosaka ir Renesansas; Donelaitis ir tautosaka; Tautosakiškumo raiška; Tautosakiškumo literatūrizacija; „Metų“ tautosakiškumo savitumas; Tautosakinės „Metų“ pasakotojo ir pasakojimo indikacijos — Literatūriškumas: Literatūriškumo tapsmas; Literatūrinės „Metų“ diskurso dimensijos; Tipažas ir tipizacija; Literatūrinio charakterio kontūrai — Poetiškumas: Fabula ir siužetas; Epopėjinės, baladinės, novelinės tendencijos; Erdvė ir laikas; Tekstas ir potekstė; Humoras ir ironija; Retoriška ar poetiška? — Klasiko novatoriškumas — Abstract — Asmenvardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė.
Summary / Abstract:

LTLietuvių grožinės literatūros pradininko ir pirmojo jos klasiko Kristijono Donelaičio (1714-1780) kūryba monografijoje nagrinėjama lig šiol Donelaičio kūrybos tyrinėtojų netaikytu aspektu, ryškinančiu genetinės ir tipologinės jos sąsajas su Europos, ypač Vidurio Europos renesansinės literatūros etiniais, estetiniais ir poetiniais principais. Remiantis nuodugnia bei įvairiapusiška Donelaičio pasakėčių ir poemos „Metai“ teksto interpretacija aptariami svarbiausi jų meninio turinio ir poetinės formos lygmenys: filosofinis ir mitologinis, tautosakinis ir literatūrinis. Tų klodų ir dialektinės jų sąveikos analizė leidžia naujai pažvelgti į jau gan plačiai aptartą pirmojo lietuvių klasiko kūrybinį palikimą, kitaip negu lig šiol suvokti jo novatoriškumą, vietą bei reikšmę nacionalinės ir visuotinės literatūros istorijoje. Koncepciniu požiūriu šis darbas yra 1997 m. išleistos to paties autoriaus monografijos „Senosios lietuvių literatūros ir kultūros akiračiai: probleminiai svarstymai“ tąsa. [Iš leidinio]

ENThe monograph analysis Kristijonas Donelaitis’ (1714-1780), the originator’s of the Lithuanian fiction and the first Lithuanian classic’s, works from a different perspective with the emphasis on the genetic and typological relation between his works and ethical, esthetic and poetic principles of the European, especially Central European Renaissance literature. On the basis of a comprehensive and thorough interpretation of the texts of Donelaitis’ fables and the poem Metai, the monograph overviews the most important levels – philosophical, mythological, folklore and literary - of their artistic content and poetical form. The analysis of these layers and their dialectic interaction allows to take a fresh look at the broadly discussed creative heritage of the first Lithuanian classic and to comprehend in a different way his innovation, place and significance in the history of the national and world literature. From the conceptual point of view, this publication is a follow-on of the monograph Horizons of the old Lithuanian literature and culture: problem-oriented reflections published in 1997 by the same author.

ISBN:
9955475854
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3505
Updated:
2021-01-05 19:31:32
Metrics:
Views: 4
Export: