The law applicable to contractual obligations: comparative analysis of the choice of law rules under Lithuanian and the United States law

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The law applicable to contractual obligations: comparative analysis of the choice of law rules under Lithuanian and the United States law
Alternative Title:
Teisė, taikytina sutartinėms prievolėms: Lietuvos Respublikos ir JAV kolizinės teisės lyginamoji analizė
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 31 (23), p. 53-66
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kolizinė norma, tarptautinė privatinė teisė; Kolizinė teisė; Lietuvos kolizinė teisė; Sutartinėms prievolėms taikytina teisė; Conflict of norms; International private law; Law applicable to contractual obligations; Law on conflict of laws; Lithuanian law on conflict of laws.
Keywords:
LT
Kolizinė norma, tarptautinė privatinė teisė; Kolizinė teisė; Lietuvos kolizinė teisė; Sutartinėms prievolėms taikytina teisė.
EN
Conflict of norms; International private law; Law applicable to contractual obligations; Law on conflict of laws; Lithuanian law on conflict of laws.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje detaliai analizuojamos naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reguliuojančios teisės, taikytinos sutartinėms prievolėms, nustatymo tvarką (1.37 str.). Straipsnio tikslas - atskleisti Civiliniame kodekse įtvirtintų tarptautinės privatinės teisės normų prigimtį, taip pat remiantis lyginamąja analize išaiškinti šių normų turinį ir prasmę. Daugiausia dėmesio kreipiama į kolizinės teisės normas, nustatančias sutartinėms prievolėms taikytiną teisę, kai pačios sutarties šalys dėl tokios teisės nesusitaria. Remiantis įvairia pasaulyje žinomų teisės mokslininkų literatūra, straipsnyje lyginamos naujajame Civiliniame kodekse įtvirtintos taisyklės su atitinkamomis JAV kolizinės teisės nuostatomis. Atsižvelgiant į Lietuvoje ir JAV egzistuojančias nevienodas teisės tradicijas bei jų priklausomumą skirtingoms teisinėms sistemoms, paaiškinami ir nagrinėjamoms teisės koncepcijoms būdingi panašumai bei skirtumai. Dauguma Civiliniame kodekse įtvirtintų kolizinės teisės normų buvo paimtos iš 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencijos „Dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės“, todėl kartu yra analizuojamos ir atitinkamos šios konvencijos nuostatos. Tikimasi, jog tai padės geriau suvokti Civiliniame kodekse įtvirtintas taisykles, kurios yra naujos ir kartu gana sudėtingos. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the specific provisions of the new Civil Code of the Republic of Lithuania that establish the rules used in order to determine the law applicable to contractual obligations (Article 1.37). The purpose of the article - to show the origins of the private international law rules established in the Lithuanian Civil Code and by employing the comparative analysis method to explain their content and meaning. Special emphasis is made to those provisions, which determine the law applicable to the contractual obligations, when the contracting parties failed to choose such law by themselves. By referring to the writings of the world-known legal scholars, author analyzes Lithuanian private international law rules and compares them with the relevant provisions under the American choice of law. Having in mind the unlike legal traditions in Lithuania and in the United States, the existing differences and similarities of various legal concepts are also explained. The great majority of Lithuanian private international law rules are taken from the Rome Convention on the Law Applicable to the Contractual Obligations as of 19 June 1980, therefore this Convention, where relevant, is also analyzed. It is expected that this article will be helpful in understanding the private international law rules under the Lithuanian Civil Code, which are both new and rather complicated. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35040
Updated:
2018-12-17 11:03:54
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: