Valstybės biudžeto ir biudžetinio proceso istoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės biudžeto ir biudžetinio proceso istoriniai aspektai
Alternative Title:
History points of state budget and budget process
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 31 (23), p. 36-45
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos biudžeto ir biudžetinio proceso atsiradimo priežastys ir sąlygos. Jame pateikiama termino „biudžetas“ atsiradimo istorija, biudžeto, kaip valstybės finansinio–teisinio plano, susiformavimas, pradedant valstybės pajamų ir išlaidų sąmatų einamiesiems metams sudarymu ir baigiant pirmųjų biudžetinių įstatymų priėmimu. Straipsnyje nemažai dėmesio skiriama Lietuvos biudžeto ir biudžetinio proceso Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVIII a. atsiradimo bei jo problemų analizei. Drauge atskleidžiama biudžetinio proceso problematika skirtingais laikotarpiais: Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėtyje XVIII a. pabaigoje ir XIX a., Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu nuo 1918 m. iki 1940 m. bei sovietų okupacijos metais. [Iš leidinio]

ENThe author of this article presents the origin of term „budget“, the form of budget as state’s financial–legal act from the beginning to estimate of state’s income and expenditures for current years and to the adoption of first budget laws. Particular attention is paid to the problems of Lithuania’s budget history and budget process of the Grand Duchy of Lithuania in 15-18 centuries. The author also analyses the budget process at different periods: Lithuania being part of the Russian Empire, Lithuania’s Independence (1918-1940) and Soviet Occupation period. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Nacionalinio biudžeto pajamų kitimo tendencijos / Vaida Blažytė, Auksė Norkuvienė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 109-118.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35031
Updated:
2018-12-17 11:03:53
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: