Baltijos ir Europos Sąjungos šalių telekomunikacijų kompanijų svarbiausių finansinių rodiklių lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos ir Europos Sąjungos šalių telekomunikacijų kompanijų svarbiausių finansinių rodiklių lyginamoji analizė
Alternative Title:
Analysis of key financial indicators of telecommunications companies in European Union and Baltic Sea region
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 60, p. 75-87
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltijos ir Europos Sąjungos šalys; Finansiniai indikatoriai; Finansiniai rodikliai; Lyginamoji analizė; Telekomunikacijos kompanijos; Telekomunikacijų kompanijos; Baltic sea and European union countries; Comperative analysis; European union; Financial indicators; Telecommunication company; Telecomunication companies; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Baltijos ir Europos Sąjungos šalys; Finansiniai indikatoriai; Finansiniai rodikliai; Lyginamoji analizė; Telekomunikacijos kompanijos; Telekomunikacijų kompanijos.
EN
Baltic sea and European union countries; Comperative analysis; Financial indicators; Telecommunication company; Telecomunication companies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos telekomunikacijų verslo reikšmė ir galimybės integruotis į Europos Sąjungos telekomunikacijų sistemą. Atlikta Baltijos regiono šalių (Lietuvos AB „Lietuvos telekomas“, Latvijos „Lattelekom“, Estijos „Eesti Telefon“) ir keturių didžiausių Europos Sąjungos šalių (Vokietijos „Deutsche Telekom“, Švedijos „Telia“, Prancūzijos „France Telecom“ ir Didžiosios Britanijos „British Telecommunications“) fiksuoto ryšio telekomunikacijų kompanijų svarbiausių finansinių rodiklių lyginamoji analizė parodė, kad Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos kompanijų bendras skolos rodiklis yra daug didesnis nei kitų telekomunikacijų kompanijų (2001 m. atitinkamai 0,48, 0,55 ir 0,77); AB „Lietuvos telekomas“ ir „Lattelekom“ grynasis pardavimų pelningumo rodiklis 2001 metais buvo aukščiausias (17 proc.), o „Deutsche Telekom“ ir „France Telecom“ patyrė nuostolius (atitinkamai –7 proc. bei –19 proc.). 2001 metais „France Telecom“ ir AB „Lietuvos telekomas“ turėjo mažiausias veiklos išlaidas (atitinkamai 0,41 ir 0,47). Atlikus AB „Lietuvos telekomas“ veiklos analizę ir prognozuojant kompanijos galimybes per ateinančius metus, kai bus visiškai liberalizuota telekomunikacijų rinka ir Lietuva taps Europos Sąjungos nare, galima daryti išvadą, kad apskritai Lietuvos telekomunikacijų rinka yra perspektyvi, nes stiprėjant ekonomikai kartu didės ir telekomunikacijų paslaugų bendras naudojimas.

ENThe article discusses the importance and possibilities of the Lithuanian telecommunication business to integrate into the European Union telecommunication system. Comparative analysis of the major financial indicators of the fixed line telecommunication companies of the Baltic States (Lithuanian Lietuvos telekomas AB, Latvian Lattelekom, Estonian Eesti Telefon) and four largest companies in the European Union (German Deutsche Telekom, Swedish Telia, French France Telecom, and British Telecommunications) showed that the total debt rate of German, British and French companies is much higher than the same rate of other telecommunication companies (in 2001, it was 0.48, 0.55 and 0.77, respectively); Lietuvos telekomas AB and Lattelekom had the highest net sales profitability rate in 2001 (17%), while Deutsche Telekom and France Telecom suffered losses (-7% and -19%, respectively). In 2001, France Telecom and Lietuvos telekomas AB had the smallest operating expenses (0.41 and 0.47, respectively). Having conducted performance analysis of Lietuvos telekomas AB and forecasting possibilities of the company for the next year, when the telecommunication market will be fully liberalised and Lithuania will join the European Union, a conclusion can be drawn that altogether the Lithuanian telecommunication market is promising, as the economy growing stronger will be followed by increasing total consumption of telecommunication services.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35010
Updated:
2018-12-17 11:03:48
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: