Accounting and analysis of cash flows in conditions of the modern competitive market

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Accounting and analysis of cash flows in conditions of the modern competitive market
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pinigų srautai; Apskaita; Pinigų srautų analizė; Pinigų srautų klasifikavimas; Cash flows; Accounting; Analysis of cash flows; Classification of the cash flows.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
EN
Analysis of cash flows; Cash flows; Classification of the cash flows.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pinigų srautai (PS) yra apibrėžiami kaip pinigų ar jų ekvivalentų įplaukos ir išlaidos konkrečiu laiko periodu. PS svarba mokumui, pelningumui ir įmonės veiklos tęstinumui yra įrodytas. Informacija apie PS formavimąsi yra svarbi išoriniams ir vidiniams informacijos vartotojams. Šiame straipsnyje pateikiama PS ataskaitos pildymo tiesioginiu ar netiesioginiu būdu schema. 1994 – 2004 m. buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad 93 % įmonių taikė netiesioginį metodą pildant PS ataskaitą. Dauguma apskaitininkų negeba teisingai užpildyti tam tikrų ataskaitos straipsnių ir nemoka jų tinkamai paaiškinti. Straipsnyje taip pat įrodoma PS kontrolės ir analizės būtinybė konkurencingame ir dinamiškame versle. Analizuojant PS iš pradžių yra patariama atlikti horizontalią ir vertikalią analizes, o tik po to apskaičiuoti santykinius rodiklius. Straipsnyje pristatomos rodiklių apskaičiavimo formulės.

ENThe article defines cash flows as inflows and outflows of money or its equivalent during a given time period. The importance of cash flows on solvency, profitability and continuity of corporate activities has been proven long time ago. Information about formation of cash flows is important both for internal and external information users. The present article presents direct and indirect methods for cash flows accounting. A research was conducted from 1994 to 2004; it revealed that 93% of companies applied an indirect method to fill in their cash flows statement. Many accountants are not capable of filling in certain entries in a cash flows account correctly or explaining them appropriately. The article also illustrates the necessity of cash flows management and analysis for a competitive and dynamic business. The article recommends making horizontal and vertical analyses before calculating relative indicators. It also gives formulae for calculating these indicators.

ISBN:
966-683-074-4
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/350
Updated:
2014-01-18 17:22:08
Metrics:
Views: 10
Export: