Konstantinas Balmontas ir Lietuva : poezijos vertimų studijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimų studijos
Alternative Title:
Konstantin Balmont and Lithuania: study of poetry translation
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Pages:
607 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Padėka — Įvadas — Meninis vertimas - dialogo kūrimo strategija — Konstantinas Balmontas - lietuvių poezijos vertėjas: Lietuvių tautosakos vertimai; Originaliosios lietuvių poezijos vertimai; Balmonto vertimo principai — Konstantino Balmonto kūrybos recepcija Lietuvoje: Balmonto idėjų recepcija XX a. pirmoje pusėje; Balmonto kūrybos recepcija sovietmečiu; Naujausi Balmonto poezijos tyrimai ir vertimai — Konstantino Balmonto poezijos vertimai - menų sąveikos rezultatas — Jurgio Karnavičiaus romansai — Adomo Lasto vertimai ir jų muzikinės interpretacijos: „Nuplasnok“ - pirmasis išspausdintas Balmonto poezijos vertimas; Juozo Tallat-Kelpšos romansas „Nuplasnok“; Lasto versta Balmonto „Lopšinė“ — Lietuviška scena - Konstantino Balmonto poezijos erdvė: Melodeklamacijos; Deklamacijos; Radiodeklamacijos — Konstantinas Balmontas ir lietuviškojo simbolizmo paribiai — Balys Sruoga - simbolizmo estetikos populiarintojas Lietuvoje: Ankstyviausi Sruogos versti Balmonto eilėraščiai; Vėlesni Sruogos versti Balmonto eilėraščiai; Balmonto versti Sruogos eilėraščiai — Adomas Jakštas-Dambrauskas ir suskilęs simbolizmas: Jakšto santykis su simbolizmo estetika; Jakšto požiūris į Balmonto kūrybą; Jakštas - Balmonto vertėjas — Kostas Korsakas ir simbolio reikšmė realistiniame mene: Gorkio požiūris į Balmonto kūrybą; Korsako santykis su dekadentizmu ir Balmonto eilėraščio vertimas — Vydūno alegorinis simbolizmas — Fausto Ķiršos simbolizmas ir grynojo meno koncepcija: Ķiršos simbolistinės estetikos traktuotė; Balmonto versti Ķiršos eilėraščiai — Romantiškasis Petro Vaičiūno simbolizmas: Vaičiūniško simbolizmo ypatybės; Balmonto versti Vaičiūno eilėraščiai — Krikščioniškasis Mykolo Vaitkaus simbolizmas: Vaitkaus versti Balmonto eilėraščiai; Balmonto versti Vaitkaus eilėraščiai —Konstantino Balmonto vertimai - romantiškų nuotaikų atspindžiai — Konstantino Balmonto etnografinis romantizmas: Maironio autoriteto trauka; Tautosakos ir patriotizmo sankirtos Liudo Giros poezijoje; Konstantinas Balmontas - dainiškosios Vinco Krėvės kūrybos gerbėjas — Meilės jausmo ir jaunatviško idealizmo įkvėpti vertimai: Petro Babicko kūrybiniai eksperimentai; Jonas Graičiūnas - Konstantino Balmonto meilės lyrikos vertėjas — Išvados — Iliustracijos — Priedai: Konstantino Balmonto poezijos vertimai į lietuvių kalbą; Konstantino Balmonto į rusų kalbą išversta lietuvių autorių poezija; Poezijos vertimų bibliografija — Santrumpos — Literatūros sąrašas: Konstantino Balmonto tekstai; Literatūra apie Konstantiną Balmontą; Panaudotos literatūros sąrašas — Iliustracijų sąrašas — Резюме. Константин Бальмонт и Литва: исследование поэтических переводов — Summary. Konstantin Balmont and Lithuania: Study of Poetry Translation — Asmenvardžių rodyklė.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2013, Nr. 1, p. 22-25
Summary / Abstract:

LTTai antroji Lietuvoje parašyta mokslinė monografija apie garsaus rusų poeto kūrybinius ryšius su mūsų šalimi. Šį kartą susitelkta į tekstus, dažnai liekančius mokslinių tyrimų paraštėse: poezijos vertimus, juos lydinčius straipsnius, muzikines verstinės poezijos interpretacijas, epistolinį palikimą. Iš archyvų ir tarpukario spaudos surinkus išsibarsčiusią ir mažai kam žinomą medžiagą, atsiveria spalvingas Konstantino Balmonto ir Lietuvos rašytojų bendradarbiavimo paveikslas. Atskiri monografijos skyriai pasakoja apie Balio Sruogos, Adomo Jakšto-Dambrausko, Petro Vaičiūno, Fausto Kiršos, Liudo Giros, Vinco Krėvės, Mykolo Vaitkaus Jono Graičiūno ir kitų mūsų kūrėjų ryšius su Konstantinu Balmontu ir jo poezija.

ENIt is the second scientific monograph written in Lithuania about the creative relationship of a famous Russian poet and our country. The study now focuses on the texts that often remain in the periphery of scientific research: poetry translations, relevant articles, musical interpretations of translated poetry, and epistolary heritage. Little known material dispersed across archives and interwar press reveals a colourful picture of the cooperation of Konstantin Balmont and Lithuanian writers. Individual chapters of the monograph talk about the relationships of Balys Sruoga, Adomas Jakštas-Dambrauskas, Petras Vaičiūnas, Faustas Kirša, Liudas Gira, Vincas Krėvė, Mykolas Vaitkus, Jonas Graičiūnas and other writers with Konstantin Balmont and his poetry.

ISBN:
9786094250705
Related Publications:
Древняя Литва в русской литературе межвоенного периода / Павел Лавринец. Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis / sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius. 2013. P. 54-70, 389.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34990
Updated:
2022-03-03 22:30:35
Metrics:
Views: 47
Export: