Įkurtuvės - Europoje ir namie : bažnytinis gyvenimas Lietuvoje 2004

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įkurtuvės - Europoje ir namie: bažnytinis gyvenimas Lietuvoje 2004
Alternative Title:
Housewarming in Europe and at Home: Church Life in Lithuania in 2004
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2005, Nr. 1-2, p. 10-17
Keywords:
LT
20 amžius; 21 amžius; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTAutorius apžvelgia kuo 2004 metai, politiniame gyvenime išsiskyrę Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą, buvo išskirtiniai Lietuvos katalikų bendruomenei, kokiais pokyčiais galima pasidžiaugti, o dėl kurių vertėtų susirūpinti. Straipsnyje pasidžiaugta iškilmingu šv. Kazimiero kulto įtvirtinimo 400 metų sukakties paminėjimu. Autorius pastebi, kad katalikai 2004 metais aktyviai dalyvavo formuojant šeimos politikos gaires, įsikūrė keletas naujų organizacijų, siekiančių stiprinti tradicinį katalikų šeimos modelį, propaguoti šeimos vertybes. Pozityvios permainos pastebimos pasauliečių ugdymo srityje, tiesa, autoriui kelia nerimą tai, kad katalikiško jaunimo nuomonė atskirais klausimais nelabai skiriasi nuo sekuliarių bendraamžių pozicijos. Aptariama kunigų kvalifikacijos kėlimo situacija bei pažymimos liturginės naujovės – Laidotuvių apeigyno pakeitimas. Pasidžiaugęs katalikų bendruomenės gebėjimu reaguoti į naujų technologijų atveriamas galimybes skleisti savo idėjas internetinėje erdvėje, autorius išsako susirūpinimą dėl bernardinai..lt portale pasirodančių katalikiškai nenuoseklių pozicijų. . Gailestingojo Jėzaus paveikslo perkėlimas iš Šventosios Dvasios į Dievo Gailestingumo bažnyčią sukėlė nemažą polemikos audrą, kuri savo ruožtu pasitarnavo jo kultui populiarinti. Pokyčių įvyko ir kitų krikščioniškų konfesijų organizacijose, labiausiai autoriui nerimą kelia Šv. Pijaus X brolijos veikos suaktyvėjimas.Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia.

ENThe author explores in what way the year 2004, in the political life marked by Lithuania’s accession to the European Union, was distinct for the Lithuanian Catholic community and what changes are delightful or cause concern. The paper rejoices at the celebration of the 400th anniversary of establishing St. Casimir’s cult. The author notes that in 2004 Catholics took an active part in shaping the family policy guidelines, and several new organisations were set up for the purpose of strengthening the traditional Catholic family model and promoting family values. Positive changes are observed in the sphere of education of the secular community. True, the author is anxious about that the opinion of the Catholic youth on separate issues is hardly different from that of their secular contemporaries. The paper describes the situation of the improvement of the clergy’s qualifications and stresses liturgical innovations, among them the change of the funeral rituals. In addition to his satisfaction with the ability of the Catholic community to react to opportunities, opened by new technologies, of disseminating their ideas on the Internet, the author expresses his concern about the Catholic inconsistency of positions appearing on the portal “bernardinai.lt”. Relocation of the Jesus of Mercy altarpiece from the Church of the Holy Spirit to the Church of Mercy of God raised a fairly large storm of polemics that in its turn served to promote His cult. Organisations of other Christian denominations also witnessed changes. The author is mostly disquieted by the increased activity of the Fraternity of St. Pius X.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3498
Updated:
2021-02-22 22:49:28
Metrics:
Views: 21
Export: