Hipolitas Skimborowiczius - laisvosios mūrininkijos istorikas ir kolekcininkas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hipolitas Skimborowiczius - laisvosios mūrininkijos istorikas ir kolekcininkas
Alternative Title:
Hipolit Skimborowicz - Masonic researcher and collector
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archyvas; Gustawas Soubise-Bisieras; Hipolitas Skimborowiczius; Ipolitas Skimborovičius; Kolekcija; Laisvosios mūrininkojos istorija; Masonai; Masonų heraldika; Masonų numizmatika; Masonų ženklai; Archive; Collection; Freemason heraldic; Freemason history; Freemason numismatic; Freemasons; Gustaw Soubise-Bisier; Hipolit Skimborowicz; Masonic emblems.
Keywords:
LT
Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Ipolitas Skimborovičius (Hipolit Skimborowicz); Masonai / Freemasons; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTHipolitas Skimborowiczius (Hipolit Skimborowicz,1815-1880) - žurnalistas, redaktorius, kolekcininkas, bibliotekininkas ir leidėjas - gimė Žytomyre, mokslus ėjo Nemyrive ir Medžybiže Podolėje, vėliau mokėsi Kremenecio licėjuje, o 1832 m. jį likvidavus nuo 1834 m. studijas tęsė Vilniaus medicinos chirurgijos akademijoje. Nutraukęs šias studijas trumpam buvo įstojęs į Vilniaus dvasinę akademiją. 1839 m. atvyko į Varšuvą ir atsivežė sukauptą gausią rankraščių, spaudinių ir graviūrų kolekciją, kurią nuolat papildydavo. H. Skimborowiczius, be bibliotekos ir graviūrų rinkinio, sukaupė gausų archyvą, kurio ypatingąjį skyrių sudarė medžiaga apie laisvųjų mūrininkų veiklą Lenkijoje. Po H. Skimborowicziaus mirties šis archyvas buvo nupirktas ir papildė Vilanovo rinkinius, tačiau po Antrojo pasaulinio karo išliko tik jo fragmentai ir šiuo metu jis yra saugomas Vyriausiajame senųjų aktų archyve Varšuvoje (AGAD). H. Skimborowicziaus rinkinio mūrininkijos archyvą, apimantį 1770-1877 metus, inventorizavo ir 1977 m. sudarė Janina Milewska. Jame yra 24 skyriai, tarp jų 16-19 skyriai: Lietuvos ložės Vilniuje: „Gerasis ganytojas“, „Uolusis lietuvis“, „Sokrato mokykla“, Lietuvos provincijos ložė; 20. Įvairios ložės Lenkijoje ir Lietuvoje. Straipsnyje aprašomas išlikęs archyvas, kurį sudaro I. Skimbrovičiaus skelbti ir neskelbti darbai apie masonus, masonų dokumentų, ženklų ir aprangos kolekcija, aptariamas kolekcininko parengto masonikos ženklų rankraščio turinys.

ENHipolit Skimborowicz was born in Zytomierz in 1815. He was a journalist, editor, librarian and publisher. He arrived in Warsaw in 1839 with a substantial collection of prints, manuscripts and engravings. This collection grew steadily throughout his life. Together with his wife he regularly held social gatherings which gave the participants the opportunity to discuss and debate artistic and literary subjects. In 1846 he was arrested on suspicion of collaborating with the organiser of the national uprising. This resulted in his expulsion to Zytomierz, after spending three months in prison. Skimborowicz returned to Warsaw in 1852 and in 1863 he took charge of the library of the former university Skolay Glownej. In 1863 he conducted a detailed inventory of the library contents of the Museum of Antiquity. On a personal level Skimborowicz amassed a large and important collection of documents and materials relating to Freemasonry in Poland. He prepared and intended to publish his study of the history of Polish Lithuanian Freemasonry but sadly never finished it. After his death in 1880 the Masonic archives of his collection were purchased by Count Branicki the owner of Wilanow Palace. Regrettably part of the Masonic collection was lost during Second World War and only fragments remain. These are currently stored at AGAD (Archiwum Glowne Akt Dawnych). From the two volumes of illustrations prepared by Skimborowicz only one survived. This volume contains detailed drawings of the seals and emblems of the lodges from 18th to 19th c. (prior to 1822) and this is held in private hands. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34978
Updated:
2022-11-24 16:51:30
Metrics:
Views: 6
Export: