"Свое" и "чужое" в Вильнюсском тексте русской литературы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Свое" и "чужое" в Вильнюсском тексте русской литературы
Alternative Title:
'Ours' and 'other's' in Vilnius text of Russian literature
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTAutorė analizuoja transkultūrinį „Vilniaus tekstą“ , kaip svarbiausią dalyką pažymėdama vertybinę „savas – svetimas“ opoziciją. Tiesioginis autorės dėmesio objektas - rusiškoji „Vilniaus teksto“ versija. Pažymima, kad opozicijos narys „savas“ rusiškoje teksto versijoje gali būti neutralus arba ypač teigiamas, o „svetimam“ priskiriama ir teigiama, ir neigiama reikšmės. Būtent šių opozicijų ir jų reikšmių autorė ieško P. Kukolnikovo, A. Žirkevičiaus, J. Kondratjevo, F. Tiutčevo, V. Briusovo, J. Begavo, E. Škliaro, L. Klebanovos, A. Buchovo, A. Klenovo, L. Ozerovo, A. Mežirovo, N. Staršišovo, N. Brodskio, V. Osovskio, J. Kobrino kūryboje. Teigiama, kad ieškomos opozicijos reikšmė priklauso nuo rašytojo asmeninės istorijos, santykio su Vilniumi, epochos. Pabrėžiama, kad dalyje pokario eilėraščių apie Vilnių „svetimo“ ir „savo“ priešpriešą pakeičia ideologema “ SSSR – broliškų tautų šeima“. Taip „sovietų Lietuva“ tampa „Baltijos seserimi“, „Rusijos seserimi“. Taip pat pažymima, kad daugelyje eilėraščių konkretizuojami nacionaliniai konfesiniai istorijos momentai, pabrėžiamas Vilniaus daugiatautiškumas. Opozicijos dalis „svetima“ iškyla kaip teigiamai žymėta egzotika. „Savo“ (rusiškos, pravoslaviškos) miesto prigimties teigimas atskleidžia Vilniaus kitoniškumą. Daroma išvada, kad eilėraščių apie Vilnių opozicinė „savas – svetimas“ įvairovė suvestina į paradoksalią formulę „svetimas, bet savas“, o galutinis rusiškojo „Vilniaus teksto“ versijos siužetas yra „svetimo“ ir „savo“ mediacija.Reikšminiai žodžiai: Etnokultūra; Konfesijos; Rusų literatūra; Savas; Savas - svetimas; Svetimas; Tekstas; Vilniaus tekstas; Vilnius; Cofessions; Ethnic culture; Other; Our; Ours' - others'; Russian Literature; Text; Vilnius; Vilnius text.

ENThe corps of isomorphous texts about Vilnius on the basis of their formal and contentual essence constitutes Russian version of transcultural Vilnius Text. In the system of it's value oppositions the opposition 'Ours' - 'Other's' positively or negatively marking Russian (Orthodox Church), Lithuanian (Pagan), Polish (Catholic), Jewish (Judaic) origins in the image of the city is of a great importance. Nevertheless a diversity of 'Ours' - 'Other's' relations in verse texts about Vilnius reduces to paradoxical formula "Other's but Ours". It is obvious that deep-laid subject of Russian version of Vilnius Text represents a mediation of 'Other's' and 'Ours'. [text from author]

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34966
Updated:
2018-12-17 10:45:57
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: