Developing language skills in teaching ESP

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Developing language skills in teaching ESP
Alternative Title:
Kalbinės veiklos įgūdžių tobulinimas mokant specialybės anglų kalbos
In the Journal:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kalbinės veiklos įgūdžiai, kuriuos turi tobulinti studentai, besimokantys specialybės anglų kalbos (ESP). Pateikiama ir aptariama prielaida, kad svarbių kalbinės veilos įgūdžių pasirinkimas priklauso nuo kalbos mokėjimo lygio. Straipsnyje nagrinėjama studentų poreikių analizė ir plačiau aprašomi šios analizės rezultatai, įvertinant jų patikimumo koeficientą ir koreliacinius ryšius. Autorės aptaria mikroįgūdžių pasirinkimą lemiančius išorinius veiksnius ir studentų teikiamus prioritetus mokymosi proceso metu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Anglų kalbos mokymo programos; Kalbinės kompetencijos ugdymas; Kalbinės veiklos įgūdžiai; Mikroįgūdžiai; Profesinė anglų kalba; Specialybės anglų kalba; Specialybės kalba; Užsienio kalbų dėstymo metodika; English for specific purposes (ESP); English language; English language training programs; Foreign language teaching methodology; Language skills; Microskills; Perfection of language competence; Professional English; Professional language.

ENThe article analyses linguistic activity skills which ESP students have to improve. It presents and discusses an assumption that the choice of important linguistic activity skills depends on the level of students’ language command. The article discusses the analysis of students’ demands and describes the results of this analysis in more detail by evaluating the ration of their reliability. The authors discuss the choice of micro-skills determining external factors and students’ priorities during the learning process.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34963
Updated:
2017-02-28 21:23:21
Metrics:
Views: 13
Export: