Linguistic relativity: case study

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Linguistic relativity: case study
Alternative Title:
Kalbų reliatyvumas: terminų analizė
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Kalbų reliatyvumo teorija; Metaforiniai terminai; Profesinė terminologija; Rusų kalba; Specialieji terminai; Terminai; Verslo ir ekonomikos terminai; Vertimas; Business and economic terms; English; Lithuanian; Metaphorical terms; Professional terminology; Russian; Special terms; Terms; Theory of linguistic relativity; Translation.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbų reliatyvumo teorija; Terminija / Terminology; Rusų kalba / Russian language; Vertimas.
EN
Business and economic terms; English; Metaphorical terms; Russian; Special terms; Terms; Theory of linguistic relativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikti svarbiausi kalbų reliatyvumo teorijos teiginiai. Išnagrinėti specialūs ekonomikos, transporto, statybos ir mechanikos terminai šios teorijos pagrindu. Parodyta, kad anglų ir lietuvių kalbos terminai dažnai skiriasi savo „vidine forma“, tai yra nominacijos principu. Tai patvirtina pagrindinį kalbų reliatyvumo teorijos principą, kad įvairios kalbos atspindi skirtingus kalbėtojų požiūrius į realybę. Taip pat pateikiamos lentelės su terminais, rodančiais, kad įvairios kalbos skirtingai klasifikuoja realius objektus. Todėl tas, kas vadinama vienu žodžiu lietuvių kalboje, turi kelis anglų kalbos pavadinimus. Siūloma analizė, padedanti susidoroti su sunkumais, atsirandančiais dėl minėtų kalbų skirtumų. [Iš leidinio]

ENThe article presents the key statements of the theory of linguistic relativity. On the basis of this theory, economic, transport, construction and mechanical terms are analysed. The results of the analysis show that English and Lithuanian terms usually differ in their “internal form”, that is with regard to the principle of nomination. All this proves the key principle of the theory of linguistic relativity stating that different languages reflect different reality attitudes of language users. The article also presents tables with terms indicating that different language classify reality objects in different manners. That is why an object, which the Lithuanian language has one word to name, in the English language, is described with several words. The author offers to perform an analysis which will help cope with difficulties emerging due to the above differences.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34962
Updated:
2017-02-28 21:23:56
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: