Readers' interests of Russian diaspora in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Readers' interests of Russian diaspora in Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 15-21
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos rusų diasporos skaitymo interesai. Asmenybės, ypač jaunesnio amžiaus vaiko, socializacijai didelę įtaką daro spauda. Vieni iš svarbiausių prioritetinių nacionalinės pedagogikos uždavinių yra šie: skaitymo poreikio ugdymas ir turinio plėtimas, skaitymo interesų kryptingumo siekimas, skaitymo kultūros tobulinimas. Tautinių mažumų jaunesnio amžiaus mokinių skaitymo tendencijų ir dinamikos bei specifinių faktorių veikiančių vaikų skaitybos interesų vystymąsi, tyrinėjimai atskleidžia kai kuriuos svarbius mokinių skaitybos aspektus bei pedagogo įtakos mokiniui naujas galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaitymas; Skaitymo interesai; Rusų diaspora; Pradinės mokyklos; Kultūrinė integracija; Reading; Readers' interests; Russian diaspora; Primary school. cultural integration.

ENThe article is dedicated to the analysis of reading interests and preferences of the Russian population in Lithuania. The process of influence of press to the process of individual’s socialisation especially at the early stage causes no doubt. The main tasks of the national pedagogy are to cultivate the need for reading, expand the content of reading and direction of the readers’ interests as well as develop the culture of reading. Therefore, the study of tendencies and dynamics of reading of the schoolchildren of primary classes and revelation of specific factors that influence the development of the reading interests of children of national minorities give an opportunity to determine some important aspects of the schoolchildren’s reading behaviour and the opportunities to influence it.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3496
Updated:
2018-12-17 11:37:42
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: