The Evaluation of Lithuanian small and medium - sized business environment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evaluation of Lithuanian small and medium - sized business environment
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinka; KIBS, žinių valdymas; Smulkus ir vidutinis verslas; Verslo aplinak; Verslo aplinka; Verslo aplinkos vertinimas; Verslo vertinimas; Žinių valdymas; Business environment; Environment; Evaluation of business; Evaluation of business environment; KIBS, knowledge management; Knowledge management; Small and medium business (SME).
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; KIBS, žinių valdymas; Smulkus ir vidutinis verslas; Verslas / Business; Verslo vertinimas; Žinių valdymas.
EN
Business environment; Evaluation of business environment; Evaluation of business; KIBS, knowledge management; Knowledge management; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTVerslo aplinka yra svarbi verslo vystymui ir ekonominiam augimui. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ) yra labai svarbios ekonomikoje. Yra svarbu žinoti, kad tokios kompanijos dirba įvairioje verslo aplinkoje. Dabartiniu metu verslo aplinkoje akcentuojama žinių svarba, žinių vadyba, žinių požiūriu intensyvios verslo paslaugos, įmonės sėkmės veiksniai, inovacijos ir kompanijos gebėjimas kurti inovacijas, kompanijos augimo koncepcija. Būtina paminėti, kad šiuo metu SVĮ dirba nepaprastai sunkiomis sąlygomis dėl ekonominės krizės. Kyla mokslinė problema: kokios verslo aplinkos yra priimtiniausios smulkioms ir vidutinėms įmonėms, o kokios – ne? Straipsnio tikslas yra įvertinti smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinką Lietuvoje. Analizuojant smulkų ir vidutinį verslą Lietuvoje yra pastabėta, kad jis sudaro didesnę dalį Lietuvos verslo ir sukuria didelę dalį pridėtinės vertės, bet Lietuvos sukurta pridėtinė vertė yra labai maža palyginus su Europos šalimis. 2010 m. pradžioje atliktas tyrimas atskleidė, kad palankiausia aplinka įmonių vystymui yra žmogiškųjų išteklių požiūriu. Eksporto sąlygos, politinė aplinka ir mokesčių administravimas yra dalinai palankūs įmonių vystymui. Pajamų (individualūs) mokesčiai buvo nurodyti kaip sukeliantys didžiausią naštą, o mokesčių administravimo institucijos procedūrų dažnumas buvo įvertintas kaip veiksnys, labiausiai trukdantis įmonėms vystytis.

ENSmall and medium-sized business had and still have a vital role for the economies of every country in all over the world. Many scientists (Janssen, 2009; Wiesner, McDonald, 2001; Short J. C. and others, 2009; Herbane, 2010; Wang and Costello, 2009) emphasize the importance of the value created by such companies. It is important to know that such companies are working under the various backgrounds of so-called business environment. Nowadays in business environment there are accentuated the importance of knowledge, knowledge management, Knowledge-Intensive Business Services (KIBS), the factors of firm's success, innovations and company's capability to innovate, growth conception of a company. It is important to mention the fact that nowadays small and medium-sized business is working under extremely hard conditions due to the economic crisis and survive only the strong ones. So this article discloses the evaluation of small and medium-sized business environment in Lithuania. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34938
Updated:
2017-02-25 17:25:35
Metrics:
Views: 2
Export: