Vilnius Pedagogical University within the context of the educational challenges of the 21st century

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vilnius Pedagogical University within the context of the educational challenges of the 21st century
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 57-67. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštasis moksals; Aukštasis mokslas; Globalizacija; Vilniaus pedagoginis universitetas; Globalisation; Globalization; Higher education; Vilnius Pedagogical University.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Universitetai / Universities.
EN
Globalisation; Pedagogical University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys ir švietimo raidą lemiantys globalūs pokyčiai. Apžvelgiamos labiausiai aukštojo mokslo sistemoje pasireiškiančios globalizacijos tendencijos: masifikacija (aukštojo mokslo tapimas masiniu), diversifikacija (didėjanti aukštojo mokslo įvairovė), internacionalizacija (aukštojo mokslo tapimas tarptautiniu), marketizacija (rinkos elementų atsiradimas aukštajame moksle), standartizacija (vieningų standartų taikymas aukštajame moksle). Aptariamas šių tendencijų poveikis Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, pasitelkiant konkrečios aukštojo mokslo įstaigos – Vilniaus pedagoginio universiteto pavyzdį. Tyrimo tikslas – numatyti, kaip globalizacijos tendencijos galėtų paveikti tolesnę Vilniaus pedagoginio universiteto veiklos plėtotę. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, metaanalizė. Remiantis minėtų tendencijų raiškos būdų analize, daroma bendro pobūdžio išvada, kad globalios tendencijos Vilniaus pedagoginiam universitetui labiau palankios negu nepalankios, tačiau tam, kad šias tendencijas panaudotų, Vilniaus pedagoginis universitetas turi turėti aiškią viziją ir pakankamai išsamią tolesnės veiklos strategiją. Vilniaus pedagoginio universiteto ateitis – tai šiuolaikiškas ir atviras visiems norintiems studijuoti socialinių mokslų pakraipos universitetas. Tačiau tam, kad ši vizija taptų realybe, turime numatyti ir strategiją, kaip šios vizijos sieksime.

ENThe main theme of the article is global changes taking place in the present-day world that have an impact on the development of education. The following tendencies that manifest themselves most clearly in the system of higher education are reviewed in brief in the introduction: massification, diversification, internationalisation, marketisation and standardisation. Then the influence of these tendencies on the higher education institutions of Lithuania is discussed taking the specific higher education institution, Vilnius Pedagogical University, as an example. On the basis of the analysis of the ways of manifestation of these tendencies, the conclusion of a general nature is drawn that global tendencies are more favourable than unfavourable to Vilnius Pedagogical University. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34928
Updated:
2017-02-22 23:45:36
Metrics:
Views: 2
Export: