Elections to the Seimas 2000 : party system evolution or its transformation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Elections to the Seimas 2000: party system evolution or its transformation
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Partijos; Partinė sistema; Rinkimai; Seimas; Seimo rinkimai; Elections; Lithuania; Parliamentary Elections; Parties; Party system; Seimas.
Keywords:
LT
Politinės partijos / Political parties; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting; Parlamentas. Seimas / Parliament; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTLyginant 2000 m. Lietuvos vietos savivaldos rinkimų ir Seimo rinkimų aplinkybes bei rezultatus, sunku nepastebėti reikšmingų skirtumų. Porą metų prieš 2000 m. rinkimus Centro sąjungos lyderis Romualdas Ozolas vienas pirmųjų prašneko apie nusistovėjusios Lietuvos partinės sistemos žlugimą. Politologai bei sociologai taip pat diskutavo ir prognozavo galimus šalies partinės sistemos pokyčius, susijusius su antro rinkimų turo vienmandatėse rinkimų apygardose panaikinimu. Kitaip tariant, nuojauta, jog formuojasi sąlygos, nulemsiančios Lietuvos politinio žemėlapio transformaciją, egzistavo kur kas ankčiau nei tokie pokyčiai prasidėjo. Vis dėlto, reikia pripažinti, kad vieningo minėtų 2000 m. rinkimų rezultatų vertinimo nėra. Dalis politologų tvirtina, kad tų metų Seimo rinkimai didelių pokyčių neatnešė, o kiti mano priešingai – šie rinkimai tapo Lietuvos partinės sistemos lūžio momentu. Šiame straipsnyje nepretenduojama pateikti galutinio atsakymo į klausimą, ar 2000 m. Seimo rinkimai liudija esminius ir negrįžtamus Lietuvos partinės sistemos raidos pokyčius, nes šiuo metu yra per anksti daryti tokio pobūdžio išvadas. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – išanalizuoti pagrindines priežastis, lėmusias partijų pozicijų pasikeitimą Lietuvos politiniame žemėlapyje, bei, kiek įmanoma, įvertinti tolimesnę susidariusios situacijos raidą pasitelkus teorinę partinių sistemų vystymosi perspektyvą.

ENWhen comparing the factors and results of the elections to Lithuanian local self-governance institutions and the Seimas of 2000, significant differences are difficult to ignore. A couple of years before the elections of 2000, the leader of the Centre Union Romualdas Ozolas was the first to speak about the destruction of the conventional party system of Lithuania. Political scientists and sociologists also discussed and foresaw possible changes in the party system of the country related to the liquidation of the second round of elections in single-mandate constituencies. In other words, the feeling that new factors to determine the transformation of the Lithuanian political map are forming existed well before these changes took place. However, it should be admitted that there is no unanimous evaluation of the elections of 2000. Some politicians claim that the then Seimas elections did not cause any significant changes, whereas, others believe that those elections where the breaking point of the Lithuanian party system. This article does not indent to provide a final answer to the question as to whether the Seimas elections of 2000 evidence the essential and irretrievable changes of the Lithuanian party system, since, at present, it is too early to draw such conclusions. The aim of the research presented in the article is to analyse the main reasons of changes in positions of parties on the political map, and to evaluate the further development of the current situation by applying the theoretical prospects of the development of the system of parties.

ISSN:
1392-9321
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34924
Updated:
2018-12-17 10:45:56
Metrics:
Views: 1    Downloads: 2
Export: