Main periods of the development of Vilnius Pedagogical University and its role in the system of education of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Main periods of the development of Vilnius Pedagogical University and its role in the system of education of Lithuania
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 109-119. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta išskirti pagrindinius Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) raidos tarpsnius, išryškinti jų specifiką ir atskleisti universiteto vaidmenį Lietuvos švietimo raidoje. Detaliau yra tyrinėtas tik mokytojų rengimas Respublikos pedagoginiame institute 1935-1943 m. Atliekant tyrimą, naudoti šie metodai: archyvų dokumentų, statistikos ir publikacijų apie VPU analizė, lyginimas, apibendrinimas, tekstologinė analizė, sociologinė auklėtinių, baigusių universitetą iki 1990 m., anketinė apklausa. Analizuojama Vilniaus pedagoginio universiteto 70 metų laikotarpio akademinė ir visuomeninė veikla: dėstytojų ir studentų įnašas į respublikos švietimą ir mokslą, visuomeninį-politinį šalies gyvenimą. Straipsnyje analizuojami, lyginami ir apibendrinami archyvų dokumentai, statistika ir publikacijos. Tyrimo analizė parodė, kad VPU nuo pat įkūrimo tapo svarbia aukščiausios kvalifikacijos mokytojų rengimo institucija. Šiandien nėra švietimo įstaigos, kurioje nedirbtų mūsų Alma Mater auklėtiniai. Universiteto dėstytojai ir auklėtiniai įnešė svarų indėlį ir į respublikos mokslo ir kultūros raidą. Daugelio jų mokslo darbai žinomi ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Ne vienas universiteto auklėtinio vardas įrašytas į garbingą mūsų tautos ir valstybės istoriją, kaip jos kovų egzistenciją ir išlikimą simbolis. Visa tai rodo, kad VPU 70-ies metų istorija buvo ir yra mūsų visos šalies kultūros, visos visuomenės socialinės ir politinės istorijos dalis.Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Politizacija; Sovietizacija; Šiuolaikinės studijos; Bachelor students; Higher pedagogical school; Master students; Modern studies; Politization; Self-consciousness of the nation; Sovietization.

ENDuring 70 years of existence of Vilnius Pedagogical University three significant periods can be distinguished. The first period lasts from its establishment in 1935 until 1943. This is the period of Pedagogical Institute of the Republic being the first higher pedagogical school. During this period the Institute trained over 500 primary school teachers of high qualification. In 1943 Nazis closed the Institute. In 1944 the Institute was re-established and named Vilnius State Pedagogical Institute. The period between 1944 and 1990 marks another period of the development of the university. During this period around 37 thousand students graduated from the Institute. They accounted for about half the total number of educated employees of the Republic. During this period training of teachers was restricted by sovietization and politization. 1990-2005 is the third period in the history of the development of the University. In 1992 the Institute was granted a status of the university. It has already trained about 17,8 thousand graduates with a bachelor's degree and over 3000 graduates with a master's degree. They represent the most mature potential of the system of education of Lithuania of first half of the 21st century. Professors of the University have significantly contributed to the science of the Republic of Lithuania. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34920
Updated:
2017-02-19 23:17:49
Metrics:
Views: 6
Export: