Informatikos mokytojų virtualios mokomosios aplinkos kūrimas ir tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informatikos mokytojų virtualios mokomosios aplinkos kūrimas ir tyrimas
Alternative Title:
Creation and investigation of the virtual informatics teachers' learning environment
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2007, t. 42-43, p. 30-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informatikos mokytojai; Virtuali mokomoji aplinka; Virtualioji mokymosi aplinka; Infomatics teachers'; Informatics Teachers'; Informatics learning environment; Virtual Learning Environment.
Keywords:
LT
Informatikos mokytojai; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Virtuali mokomoji aplinka; Virtualioji mokymosi aplinka.
EN
Infomatics teachers'; Informatics learning environment; Informatics Teachers'; Virtual Learning Environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma Vilniaus pedagoginiame universitete sukurta visus pagrindinius informatikos studijų modulius teikianti virtuali mokymosi aplinka (VMA), jos struktūra, kūrimas ir tyrimas. Mokymosi aplinka sukurta pagal ESF įgyvendintą projektą ir jau antri metai naudojama Pedagoginio universiteto visų pakopų informatikos studijoms. Autoriai apžvelgia mokomosios aplinkos naudojimo patirtį, pateikia dėstytojų ir studentų nuomonės tyrimo rezultatus. Dirbti mokomojoje aplinkoje daugumai studentų yra nesudėtinga. Studentų nuomone, VMA yra šiuolaikiška, naudinga mokymosi priemonė, o elektroniniai kursai - savaime suprantamas sąlygų mokytis sudarymas. Esminių turinio ir aplinkos trūkumų studentai nenurodė. Iš nurodytų mokomosios aplinkos trūkumų pirmauja (14%) pageidavimas, kad nebūtų užsirašymo į atskirus kursus slaptažodžių, 6% studentų norėtų daugiau pavyzdžių ir testų. Pagrindinis studentų nurodytas pranašumas tas, kad vienoje vietoje trumpai ir aiškiai išdėstyta, iš visur prieinama visokeriopa mokomoji medžiaga. VMA naudojimas yra kokybiškas žingsnis į priekį mokant informatikos VPU, bet kartu atskleidžia, kad reikia kreipti dėmesį ir į tam tikrus neigiamus dalykus, kad jų būtų išvengta.

ENOpen Virtual Informatics Teachers' Learning Environment was created at the Vilnius Pedagogical University according to the project of European Structural Funds. The structure of the Environment and its' use for teaching students - future teachers is described in the paper. The Virtual Learning Environment (VLE) consists of the main 34 courses of informatics studies at the Vilnius Pedagogical University. Teachers of the Mathematics and Informatics Department of the Vilnius Pedagogical University have used the Environment during two years. In the paper the authors present their experience and results of the investigation of students' and teachers' opinion about positive and negative aspects of the Environment. [text from author]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Virtualios mokymo(si) aplinkos komponentų vertinimas : studentų požiūris / Ingrida Donielienė, Sigita Turskienė. Mokslas ir edukaciniai procesai. 2011, Nr. 3 (16), p. 52-61.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34917
Updated:
2018-12-17 12:08:03
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: